Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu

Oferta edukacyjna Rawickiego MEDYKA

Data publikacji: 2021-07-07

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu

RAWICKI MEDYK ogłasza nabór na bezpłatne kształcenie w systemie dziennym, stacjonarnym i zaocznym dla młodzieży i dorosłych – również 50+ na różnych kierunkach.

Zajęcia w trybie zaocznym odbywają się co 2 tygodnie.

Dla osób do 24 roku życia za dobre wyniki w nauce możliwość uzyskania stypendiów.
Podania oraz CV są przyjmowane drogą pocztową i email.

Dokumenty niezbędne do przyjęcia na poszczególne kierunki można pobrać ze strony internetowej szkoły z linku:
http://medyk-rawicz.com.pl/rekrutacja/

Linki do filmów o szkole:

O wszystkich kierunkach http://medyk-rawicz.com.pl/

kierunki opiekuńcze https://www.youtube.com/watch?v=yrsU4okLVmQ
terapeuta zajęciowy https://www.youtube.com/watch?v=B2kOZqDpaLY
opiekunka dziecięca https://www.youtube.com/watch?v=2ujAEikeOhY
technik usług kosmetycznych https://www.youtube.com/watch?v=uA-EDJrNDz4
technik masażysta https://www.youtube.com/watch?v=T25n9Fp3xuA
florysta https://www.youtube.com/watch?v=E40U6zH6arU

Więcej informacji w załącznikach.

Ulotka 1 WSCKZIUUlotka 2 WSCKZIU

Informacja w sprawie programu „Dobry Start” - 300+

Data publikacji: 2021-07-05

Uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2021r. świadczenie z rządowego programu „Dobry Start” czyli tzw. 300+ na rok szkolny 2021/2022 będzie obsługiwane i wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

Wnioski można składać tylko drogą elektroniczną:

1. na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS: www.zus.pl

2. przez bankowość elektroniczną

3. na portalu empatia.mpips.gov.pl

WAŻNE !

Jeśli nie masz profilu PUE, przyjdź na spotkanie z ekspertem ZUS, który założy go dla Ciebie.

Zapraszamy na spotkanie z pracownikami ZUS, którzy pomogą w złożeniu wniosku o 300+ i założą profil na PUE w następujących terminach:

14 lipca 2021r. (środa) - od 9:00 do 11:00 w świetlicy w Sowach

od 11:30 do 13:30 w świetlicy w Osieku

15 lipca 2021r. (czwartek) - od 9:00 do 11:00 w świetlicy w Chojnie

od 11:30 do 14:00 w świetlicy w Pakosławiu

Do założenia profilu na PUE proszę przygotować następujące dane:

- adres mailowy
- nr telefonu
- hasło minimum 8 znaków – duże litery, małe litery, cyfry i znak specjalny
- dowód osobisty

Do wysłania wniosku o 300+:

- PESEL dziecka i swój
- nazwa i adres szkoły
- nr rachunku bankowego

Według nowych zasad wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej na wskazane konto bankowe.

Więcej informacji w załącznikach.

Informacja Dobry start 300 dla uczniaPismo ZUS w sprawie Dobry start 300 dla ucznia

Dodatek mieszkaniowy

Data publikacji: 2021-06-30

01 lipca 2021 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

Komu przysługuje świadczenie?

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy przeznaczoną dla osób spełniających łącznie trzy warunki:

 1. posiadają tytuł prawny do lokalu;
 2. zamieszkują lokale mieszkalne spełniające kryterium metrażowe;
 3. spełniają kryterium dochodowe.

Kryterium tytułu prawnego do lokalu

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 • najemcom lub podnajemcom lokali mieszkalnych, mieszkającym w tych lokalach;
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność oraz właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje w związku z mieszkaniem w jednym lokalu mieszkalnym albo zajmowaniem jednego lokalu mieszkalnego i może przysługiwać na podstawie więcej niż jednego tytułu prawnego spośród określonych wyżej.

 Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom przebywającym w:

 • domu pomocy społecznej,
 • młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
 • schronisku dla nieletnich,
 • zakładzie poprawczym,
 • zakładzie karnym,
 • szkole, w tym w szkole wojskowej

- jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie

Czytaj całość publikacji "Dodatek mieszkaniowy"

Załączniki:

 1. WNIOSEK o przyznanie dodatku mieszkaniowego (plik pdf 86KB)
 2. Deklaracja o wysokosci dochodów (plik pdf 95KB)

Informacja

Data publikacji: 2021-05-28

Uprzejmie informujemy, że dnia 4 czerwca 2021r. (tj. piątek po Bożym Ciele) Urząd Gminy w Pakosławiu i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu będą nieczynne.

Jeśli wystąpi konieczność pilnego kontaktu, proszę dzwonić na numer  516 158 974

W sprawach zgonu proszę kontaktować się z pracownikiem Urzędu Gminy  w godz. 9:00 – 12:00 pod numerem  508 016 988

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie

Data publikacji: 2021-05-28

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie w ramach rekrutacji, przedstawia informator na rok 2021/2022 oraz link z prezentacją ośrodka -  https://youtu.be/LEor45v7iJs  

Załączniki:

 1. INFORMATOR (plik pdf 2901KB)

WAŻNY KOMUNIKAT

Data publikacji: 2021-05-28

Bezpieczeństwo osób starszych - ważny komunikatUwaga! Policja ostrzega!

Izolacja może być szansą. Jak budować dobre relacje z dziećmi podczas pandemii?

Data publikacji: 2021-05-28

Całe popołudnie tylko dla bliskich do niedawna wydawało się niemal luksusem. Odebrać dziecko ze szkoły, zawieźć na zajęcia dodatkowe, zdążyć zrobić zakupy na kolację i jeszcze przygotować strój na przedstawienie – brzmi znajomo? Pomyśl, że teraz możesz na chwilę zapomnieć o bieganinie i presji czasu. To szansa wzmocnienie więzi. Zdaniem ekspertów dobre relacje w rodzinie skutecznie chronią młodych ludzi przed sięganiem po używki i podejmowaniem innych ryzykownych zachowań. Jak efektywnie wykorzystać czas izolacji?

Czytaj całość publikacji "Izolacja może być szansą. Jak budować dobre relacje z dziećmi podczas pandemii?"

Izolacja może być szansą

PROGRAM „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej ” - edycja 2021

Data publikacji: 2021-05-26

Logo Flaga i Herb PL

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej ” - edycja 2021, ogłoszony przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Solidarnościowego wprowadza usługę asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z wskazaniami:
konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Czytaj całość publikacji "PROGRAM „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej ” - edycja 2021"

INFORMACJA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2021/2022 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 500+

Data publikacji: 2021-02-04

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres zasiłkowy, który rozpoczyna się od 1 czerwca 2021r. i będzie trwał do 31 maja 2022r. można składać:

1. od 1 lutego 2021r. - w formie elektronicznej - za pośrednictwem:
- Portalu Informacyjno-Usługowego Empatia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl
- bankowość elektroniczną
- portal Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

2. od 1 kwietnia 2021r. - w formie papierowej
- w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pakosławiu
w poniedziałek od godziny 8:00 do 16:00
od wtorku do piątku w godzinach 7:00 do 15:00
- za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Jeśli chcesz zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego - bez przerwy (obecnie przyznane są decyzjami do 31 maja 2021r.), to musisz złożyć wniosek do 30 kwietnia 2021r.

Jeśli wniosek kompletny i prawidłowo wypełniony zostanie złożony w terminie do 30 kwietnia 2021r., przyznanie świadczenia wychowawczego i wypłata za m-c czerwiec nastąpi najpóźniej do dnia 30 czerwca 2021r.

Jeśli wniosek kompletny i prawidłowo wypełniony zostanie złożony w okresie od 1 maja do 31 maja 2021r., ustalenie prawa i wypłata za miesiąc czerwiec i lipiec nastąpi nie później niż do 31 lipca 2021r.

Jeśli wniosek kompletny i prawidłowo wypełniony zostanie złożony w okresie od 1 czerwca do 30 czerwca 2021r., ustalenie prawa i wypłata za miesiąc czerwiec i lipiec nastąpi nie później niż do 31 sierpnia 2021r.

Jeśli wniosek
zostanie złożony po dniu 30 czerwca 2021r. To prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone, a świadczenie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku. Tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2021r. gwarantuje, że świadczenie wypłacone będzie z wyrównaniem od 1 czerwca 2021r.

Załączniki:

 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (plik pdf 106KB)
 2. Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (plik pdf 83KB)
 3. Plakat 500+ (plik pdf 1351KB)
 4. Ulotka 500+ (plik pdf 155KB)
 5. Informator Rodzina 500+ (plik pdf 156KB)
 6. Krótki informator 500+ (plik pdf 179KB)

Informacja

Data publikacji: 2021-01-22

Od dnia 15 stycznia 2021r. uruchomiona została w Urzędzie Gminy w Pakosławiu infolinia pod numerem 784 093 994 czynna w dni robocze (od poniedziałku do piątku) od godz. 7:00 do 15:00, dla Osób Niepełnosprawnych i Seniorów z Gminy Pakosław, którzy chcą się zaszczepić przeciw COVID-19, jednak nie mają możliwości samodzielnie lub przy pomocy rodziny i znajomych dojechać do punktu szczepień.

W naszej gminie jest to Przychodnia Lekarska Ewa Cempel Nowak, ul. Parkowa 4a, 63-920 Pakosław.

Po podjęciu decyzji o szczepieniu przeciw COVID-19 trzeba się zarejestrować pod nr telefonu 65 5478 333 (więcej informacji w załączniku).

Załączniki:

 1. Informacja (plik pdf 821KB)

Informacja

Data publikacji: 2021-01-22

GOPS wydaje zaświadczenie (w załączeniu) o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego, który potrzebny jest przy składaniu wniosku o dofinansowanie z programu Czyste Powietrze.

Załączniki:

 1. ŻĄDANIE WYDANIA ZAŚWIADCZENIA O WYSOKOŚCI PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO DOCHODU PRZYPADAJĄCEGO NA JEDNEGO CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO (plik pdf 212KB)

Życzenia Boże Narodzenie

Data publikacji: 2020-12-23

logo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Rawickim na lata 2021-2030

Data publikacji: 2020-12-16

Powiat Rawicki przygotowuje Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Rawickim na lata 2021-2030.

Prosimy o wypełnienie ankiety załączonej w linku niżej i włączenie się w przygotowanie tego dokumentu.

ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU

Kampania społeczna MRiPS: By powstał dom trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać.

Data publikacji: 2020-12-16

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej realizuje ogólnopolską kampanię społeczną pod hasłem By powstał dom trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać.

Celem kampanii realizowanej w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 jest podniesienie świadomości społeczeństwa i uwrażliwienie go na zjawisko przemocy w rodzinie, szczególnie w okresie epidemii wywołanej przez COVID-19 oraz dotarcie do szerokiego grona polskiego społeczeństwa, jak również wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie.

W ramach kampanii dla uczniów zostały przygotowane krótkie animowane formy filmowe z uwzględnieniem grup wiekowych uczniów klas I-III i IV-VIII, które służyć będą realizacji założonych celów kampanii.

Link do animowanej formy filmowej dla uczniów klas I-III

Link do animowanej formy filmowej dla uczniów klas IV-VIII

Linki do animacji będą dostępnie jedynie do 18.12.2020. Jeśli nie uda się pobrać animacji w tym terminie, wówczas można się skontaktować z agencją poprzez e-mail: nfujarczuk@radna.pl, w celu wygenerowania nowych linków z animacjami do pobrania.

INFORMACJA

Data publikacji: 2020-12-04

W dniu 24 grudnia 2020r (czwartek) Urząd Gminy oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będą nieczynne.

W sprawach zgonu w dniu 24 grudnia 2020r prosimy kontaktować się z pracownikiem urzędu pod numerem tel.508 016 988 w godz. od 9:00 do 13:00.

Dyżury psychologa oraz prawnika

Data publikacji: 2020-11-30

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pakosławiu informuje, że dyżury psychologa oraz prawnika odbywają się zdalnie - telefonicznie.

W miesiącu grudniu 2020r.:

- psycholog będzie dostępny dniach:

02.12.2020r. (środa) od 9.00 do 16.00

09.12.2020r. (środa) od 9.00 do 16.00

16.12.2020r. (środa) od 9.00 do 16.00

pod nr telefonu: 501 306 513

- porady prawne będą udzielane w dniach:

01.12.2020 (wtorek) od 16.00-18.00

15.12.2020 (wtorek) od 16.00-18.00

kontakt do prawnika można uzyskać pod nr telefonu 65 547 86 12.

Dyżury psychologa oraz prawnika

Data publikacji: 2020-11-02

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pakosławiu informuje, że dyżury psychologa oraz prawnika odbywają się zdalnie - telefonicznie.


W miesiącu listopadzie 2020r.:

- psycholog będzie dostępny dniach:

04.11.2020r. (środa) od 9.00 do 16.00

18.11.2020r. (środa) od 9.00 do 16.00

pod nr telefonu: 501 306 513

- porady prawne będą udzielane w dniach:

03.11.2020 (wtorek) od 16.00-18.00

17.11.2020 (wtorek) od 16.00-18.00

kontakt do prawnika można uzyskać pod nr telefonu 65 547 86 12.

PROGRAM WSPIERAJ SENIORA

Data publikacji: 2020-10-30

logo

Program adresowany jest do osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem Covid-19 i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły spożywcze i środki higieny osobistej do mieszkania Seniora.

W szczególnych przypadkach program obejmuje osoby poniżej 70 roku życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby.

Z programu nie mogą skorzystać osoby, które już mają wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych.

Gmina Pakosław przystąpiła do Rządowego Programu wspierającego ochronę zdrowia i życia osób powyżej 70 roku życia - Wspieraj Seniora.

W związku z powyższym, jeśli chcesz pomóc potrzebującym osobom starszym w robieniu zakupów, zadzwoń do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakosławiu 65 5478612, 516 152 072 lub 516 158 974 i zgłoś swoją chęć pomocy Seniorom; lub zadzwoń na infolinię 22 505 11 11, wypełnij ankietę dostępną na stronie: www.wspierajseniora.pl

Czytaj całość publikacji "PROGRAM WSPIERAJ SENIORA"

PROGRAM WSPIERAJ SENIORAPROGRAM WSPIERAJ SENIORA

Koronawirus - aktualne zasady i ograniczenia

Data publikacji: 2020-10-24

Uwaga! Zasady ze strefy czerwonej zostały rozciągnięte na całą Polskę. W każdym powiecie - obowiązują takie same zasady bezpieczeństwa.

Szczegóły na stronie:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pakosław na lata 2021-2031

Data publikacji: 2020-10-21

Szanowni Państwo.

Rozpoczęliśmy prace nad przygotowaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pakosław na lata 2021-2031.

W związku z tym zwracamy się z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, której celem jest zebranie informacji, opinii oraz Waszego zdania na temat poziomu życia w naszej gminie, a także oczekiwań i rozwiązań, które powinny być wprowadzone, aby żyło nam się lepiej i łatwiej.

Proszę o wypełnienie ankiet do 15 listopada 2020r.

Ankiety skierowane są do czterech grup:
- dzieci i młodzieży,
- osób wychowujących dzieci i młodzież (rodzin),
- seniorów i osób niepełnosprawnych,
- przedsiębiorców.

Pytania są proste, wystarczy zaznaczyć "x" odpowiedź lub napisać krótką opinię czy propozycję.

Ankiety w wersji papierowej dostępne będą w różnych punktach na terenie gminy - szkoły, sklepy, kościoły, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Gminy oraz u sołtysów.

Wszelkie informacje pod nr telefonu - GOPS 65 5478 612; kom. 516 158 974

Wypełnij ankietę i wyślij ją, dzięki temu będziesz mieć swój udział w przygotowaniu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych naszej Gminy na najbliższe dziesięć lat.

W załączeniu wersja papierowa.

Linki do ankiet:

Ankieta dla Dzieci i Młodzieży
Ankieta dla Rodzin
Ankieta dla Seniorów
Ankieta dla przedsiębiorców

Załączniki:

 1. Ankieta dla Dzieci i Młodzieży (plik pdf 106KB)
 2. Ankieta dla Rodzin (plik pdf 122KB)
 3. Ankieta dla Seniorów (plik pdf 126KB)
 4. Ankieta dla przedsiębiorców (plik pdf 110KB)

PILNE !!!! PORADY PRAWNE, PSYCHOLOG - ZDALNIE

Data publikacji: 2020-10-20

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pakosławiu informuje, że

- dyżur prawnika w dniu: 20.10.2020 (wtorek) od 16.00-18.00
- porady psychologa w dniu: 21.10.2020 (środa) od 9.00- 16.00

odbywać się będą zdalnie - telefonicznie.

kontakt do specjalistów można uzyskać pod nr telefonu 65 547 86 12.

PILNE !!!! DYŻUR PSYCHOLOGA W DNIU 07.10.2020 - ODWOŁANY

Data publikacji: 2020-10-07

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pakosławiu informuje, że DYŻUR PSYCHOLOGA w dniu:

07.10.2020 (ŚRODA) ZOSTAJE ODWOŁANY.

Zapisy do psychologa pod nr telefonu 65 547 86 12 lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakosławiu.

PILNE !!!! PORADY PRAWNE - ZDALNIE

Data publikacji: 2020-10-05

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pakosławiu informuje, że dyżury prawnika w dniu:

06.10.2020 (wtorek) od 16.00-18.00

odbywać się będą zdalnie - telefonicznie.

kontakt do prawnika można uzyskać pod nr telefonu 65 547 86 12

POWRÓT DO PRZYJĘĆ SPECJALISTÓW W PUNKCIE KONSULTACYJNYM

Data publikacji: 2020-09-29

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pakosławiu informuje, że dyżury psychologa oraz prawnika od miesiąca października 2020r. świadczone będą w budynku Szkoły Podstawowej w Pakosławiu, ul. Parkowa 13 (prawe skrzydło Szkoły Podstawowej, wejście od strony boiska).

W trakcie wizyt osoby korzystające w/w usług zobowiązane są do:

- zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, dezynfekcji rąk (dozownik znajduje się przy wejściu do punku przyjęć) oraz zachowania dystansu 2m od innych osób.


W miesiącu październiku 2020r.:

- psycholog będzie przyjmował w dniach :

07.10.2020r. (środa) od 9.00 do 16.00
14.10.2020r. (środa) od 9.00 do 16.00
21.10.2020r. (środa) od 9.00 do 16.00

zapisy do psychologa pod nr telefonu 655478612

- porady prawne będą udzielane w dniach :

06.10.2020 (wtorek) od 16.00-18.00
20.10.2020 (wtorek) od 16.00-18.00.

INFORMUJEMY

Data publikacji: 2020-09-04

że w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pakosławiu można składać wnioski (pełną dokumentację) na dożywianie dzieci w szkole na rok szkolny 2020/2021.
Dożywianie rozpocznie się od 02 września 2020r.

Natomiast od 01 - 15 września 2020r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pakosławiu będzie można składać wnioski (pełną dokumentację) na pomoc materialną dla uczniów - stypendia szkolne - na rok szkolny 2020/2021.

Pomoc materialną może otrzymać uczeń szkoły publicznej, niepublicznej i niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchacz kolegium pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia 24 roku życia, a także wychowanek publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Warunkiem przyznania stypendium jest dochód w rodzinie, który nie może przekroczyć kwoty 528,00 zł netto na osobę w rodzinie
(zaświadczenia o wysokości dochodów za m-c sierpień 2020r.)
Stypendia szkolne przyznawane są w formie refundacji poniesionych kosztów, dlatego należy zbierać faktury i rachunki imiennie wystawione na rodzica lub ucznia poświadczające poniesione koszty na cele edukacyjne.

Słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych na rok szkolny 2020/2021 mogą składać wnioski do 15 października 2020r.

Wnioski na stypendia można pobierać w GOPS.

Przypomina się o konieczności dostarczenia zaświadczenia potwierdzającego kontynuowanie nauki przez dzieci, które ukończyły szkołę podstawową (gimnazjalną).

w miesiącu rozpoczęcia roku szkolnego:
1. we wrześniu - do 15 września 2020.

Wypłata świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami przyznanych na te dzieci nastąpi po dostarczeniu zaświadczeń ze szkoły.

Dyżury psychologa oraz prawnika

Data publikacji: 2020-08-26

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pakosławiu informuje, że dyżury psychologa oraz prawnika odbywają się zdalnie - telefonicznie.

W miesiącu wrześniu 2020r.:

- psycholog będzie dostępny dniach :

02.09.2020r. (środa) od 9.00 do 16.00

09.09.2020r. (środa) od 9.00 do 16.00

16.09.2020r. (środa) od 9.00 do 16.00

pod nr telefonu: 501 306 513

- porady prawne będą udzielane w dniach :

01.09.2020 (wtorek) od 16.00-18.00

15.09.2020 (wtorek) od 16.00-18.00

kontakt do prawnika można uzyskać pod nr telefonu 65 547 86 12.

Bezpłatne, zaoczne kursy zawodowe i szkolenia

Data publikacji: 2020-08-13

Medyczne Studium Zawodowe MEDYK w Rawiczu prowadzi nabór na bezpłatne, zaoczne kursy zawodowe i szkolenia dla młodzieży i dorosłych. Do 25 sierpnia 2020 można składać podania. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie.

Polecamy kurs zawodowy - opiekun medyczny, który trwa 1 rok (średnia wieku ok. 50 lat).

Więcej informacji w załącznikach i na stronie internetowej http://www.medyk-rawicz.com.plBezpłatne, zaoczne kursy zawodowe i szkoleniaBezpłatne, zaoczne kursy zawodowe i szkoleniaBezpłatne, zaoczne kursy zawodowe i szkolenia
Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...
Link do Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny Razem Przeciw Wykluczeniu