Menu główne

Aktualności


INFORMACJA

2020-12-04

W dniu 24 grudnia 2020r (czwartek) Urząd Gminy oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będą nieczynne.

W sprawach zgonu w dniu 24 grudnia 2020r prosimy kontaktować się z pracownikiem urzędu pod numerem tel.508 016 988 w godz. od 9:00 do 13:00.


Dyżury psychologa oraz prawnika

2020-11-30

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pakosławiu informuje, że dyżury psychologa oraz prawnika odbywają się zdalnie - telefonicznie.

W miesiącu grudniu 2020r.:

- psycholog będzie dostępny dniach:

02.12.2020r. (środa) od 9.00 do 16.00

09.12.2020r. (środa) od 9.00 do 16.00

16.12.2020r. (środa) od 9.00 do 16.00

pod nr telefonu: 501 306 513

- porady prawne będą udzielane w dniach:

01.12.2020 (wtorek) od 16.00-18.00

15.12.2020 (wtorek) od 16.00-18.00

kontakt do prawnika można uzyskać pod nr telefonu 65 547 86 12.


Dyżury psychologa oraz prawnika

2020-11-02

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pakosławiu informuje, że dyżury psychologa oraz prawnika odbywają się zdalnie - telefonicznie.


W miesiącu listopadzie 2020r.:

- psycholog będzie dostępny dniach:

04.11.2020r. (środa) od 9.00 do 16.00

18.11.2020r. (środa) od 9.00 do 16.00

pod nr telefonu: 501 306 513

- porady prawne będą udzielane w dniach:

03.11.2020 (wtorek) od 16.00-18.00

17.11.2020 (wtorek) od 16.00-18.00

kontakt do prawnika można uzyskać pod nr telefonu 65 547 86 12.


PROGRAM „WSPIERAJ SENIORA”

2020-10-30

logo

Program adresowany jest do osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem Covid-19 i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły spożywcze i środki higieny osobistej do mieszkania Seniora.

W szczególnych przypadkach program obejmuje osoby poniżej 70 roku życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby.

Z programu nie mogą skorzystać osoby, które już mają wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych.

Gmina Pakosław przystąpiła do Rządowego Programu wspierającego ochronę zdrowia i życia osób powyżej 70 roku życia - ”Wspieraj Seniora”.

W związku z powyższym, jeśli chcesz pomóc potrzebującym osobom starszym w robieniu zakupów, zadzwoń do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakosławiu 65 5478612, 516 152 072 lub 516 158 974 i zgłoś swoją chęć pomocy Seniorom; lub zadzwoń na infolinię 22 505 11 11, wypełnij ankietę dostępną na stronie: www.wspierajseniora.pl

czytaj całość publikacji "PROGRAM „WSPIERAJ SENIORA”"

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlana

  Koronawirus - aktualne zasady i ograniczenia

  2020-10-24

  Uwaga! Zasady ze strefy czerwonej zostały rozciągnięte na całą Polskę. W każdym powiecie – obowiązują takie same zasady bezpieczeństwa.

  Szczegóły na stronie:
  https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia


  Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pakosław na lata 2021-2031

  2020-10-21

  Szanowni Państwo.

  Rozpoczęliśmy prace nad przygotowaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pakosław na lata 2021-2031.

  W związku z tym zwracamy się z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, której celem jest zebranie informacji, opinii oraz Waszego zdania na temat poziomu życia w naszej gminie, a także oczekiwań i rozwiązań, które powinny być wprowadzone, aby żyło nam się lepiej i łatwiej.

  Proszę o wypełnienie ankiet do 15 listopada 2020r.

  Ankiety skierowane są do czterech grup:
  - dzieci i młodzieży,
  - osób wychowujących dzieci i młodzież (rodzin),
  - seniorów i osób niepełnosprawnych,
  - przedsiębiorców.

  Pytania są proste, wystarczy zaznaczyć "x" odpowiedź lub napisać krótką opinię czy propozycję.

  Ankiety w wersji papierowej dostępne będą w różnych punktach na terenie gminy - szkoły, sklepy, kościoły, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Gminy oraz u sołtysów.

  Wszelkie informacje pod nr telefonu - GOPS 65 5478 612; kom. 516 158 974

  Wypełnij ankietę i wyślij ją, dzięki temu będziesz mieć swój udział w przygotowaniu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych naszej Gminy na najbliższe dziesięć lat.

  W załączeniu wersja papierowa.

  Linki do ankiet:

  Ankieta dla Dzieci i Młodzieży
  Ankieta dla Rodzin
  Ankieta dla Seniorów
  Ankieta dla przedsiębiorców

  Dołączone pliki:


  PILNE !!!! PORADY PRAWNE, PSYCHOLOG - ZDALNIE

  2020-10-20

  Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pakosławiu informuje, że

  - dyżur prawnika w dniu: 20.10.2020 (wtorek) od 16.00-18.00
  - porady psychologa w dniu: 21.10.2020 (środa) od 9.00- 16.00

  odbywać się będą zdalnie - telefonicznie.

  kontakt do specjalistów można uzyskać pod nr telefonu 65 547 86 12.


  PILNE !!!! DYŻUR PSYCHOLOGA W DNIU 07.10.2020 - ODWOŁANY

  2020-10-07

  Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pakosławiu informuje, że DYŻUR PSYCHOLOGA w dniu:

  07.10.2020 (ŚRODA) ZOSTAJE ODWOŁANY.

  Zapisy do psychologa pod nr telefonu 65 547 86 12 lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakosławiu.


  PILNE !!!! PORADY PRAWNE - ZDALNIE

  2020-10-05

  Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pakosławiu informuje, że dyżury prawnika w dniu:

  06.10.2020 (wtorek) od 16.00-18.00

  odbywać się będą zdalnie - telefonicznie.

  kontakt do prawnika można uzyskać pod nr telefonu 65 547 86 12


  POWRÓT DO PRZYJĘĆ SPECJALISTÓW W PUNKCIE KONSULTACYJNYM

  2020-09-29

  Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pakosławiu informuje, że dyżury psychologa oraz prawnika od miesiąca października 2020r. świadczone będą w budynku Szkoły Podstawowej w Pakosławiu, ul. Parkowa 13 (prawe skrzydło Szkoły Podstawowej, wejście od strony boiska).

  W trakcie wizyt osoby korzystające w/w usług zobowiązane są do:

  - zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, dezynfekcji rąk (dozownik znajduje się przy wejściu do punku przyjęć) oraz zachowania dystansu 2m od innych osób.


  W miesiącu październiku 2020r.:

  - psycholog będzie przyjmował w dniach :

  07.10.2020r. (środa) od 9.00 do 16.00
  14.10.2020r. (środa) od 9.00 do 16.00
  21.10.2020r. (środa) od 9.00 do 16.00

  zapisy do psychologa pod nr telefonu 655478612

  - porady prawne będą udzielane w dniach :

  06.10.2020 (wtorek) od 16.00-18.00
  20.10.2020 (wtorek) od 16.00-18.00.


  INFORMUJEMY

  2020-09-04

  że w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pakosławiu można składać wnioski (pełną dokumentację) na dożywianie dzieci w szkole na rok szkolny 2020/2021.
  Dożywianie rozpocznie się od 02 września 2020r.

  Natomiast od 01 – 15 września 2020r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pakosławiu będzie można składać wnioski (pełną dokumentację) na pomoc materialną dla uczniów - stypendia szkolne - na rok szkolny 2020/2021.

  Pomoc materialną może otrzymać uczeń szkoły publicznej, niepublicznej i niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchacz kolegium pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia 24 roku życia, a także wychowanek publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

  Warunkiem przyznania stypendium jest dochód w rodzinie, który nie może przekroczyć kwoty 528,00 zł netto na osobę w rodzinie
  (zaświadczenia o wysokości dochodów za m-c sierpień 2020r.)
  Stypendia szkolne przyznawane są w formie refundacji poniesionych kosztów, dlatego należy zbierać faktury i rachunki imiennie wystawione na rodzica lub ucznia poświadczające poniesione koszty na cele edukacyjne.

  Słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych na rok szkolny 2020/2021 mogą składać wnioski do 15 października 2020r.

  Wnioski na stypendia można pobierać w GOPS.

  Przypomina się o konieczności dostarczenia zaświadczenia potwierdzającego kontynuowanie nauki przez dzieci, które ukończyły szkołę podstawową (gimnazjalną).

  w miesiącu rozpoczęcia roku szkolnego:
  1. we wrześniu - do 15 września 2020.

  Wypłata świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami przyznanych na te dzieci nastąpi po dostarczeniu zaświadczeń ze szkoły.


  Dyżury psychologa oraz prawnika

  2020-08-26

  Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pakosławiu informuje, że dyżury psychologa oraz prawnika odbywają się zdalnie - telefonicznie.

  W miesiącu wrześniu 2020r.:

  - psycholog będzie dostępny dniach :

  02.09.2020r. (środa) od 9.00 do 16.00

  09.09.2020r. (środa) od 9.00 do 16.00

  16.09.2020r. (środa) od 9.00 do 16.00

  pod nr telefonu: 501 306 513

  - porady prawne będą udzielane w dniach :

  01.09.2020 (wtorek) od 16.00-18.00

  15.09.2020 (wtorek) od 16.00-18.00

  kontakt do prawnika można uzyskać pod nr telefonu 65 547 86 12.


  Bezpłatne, zaoczne kursy zawodowe i szkolenia

  2020-08-13

  Medyczne Studium Zawodowe MEDYK w Rawiczu prowadzi nabór na bezpłatne, zaoczne kursy zawodowe i szkolenia dla młodzieży i dorosłych. Do 25 sierpnia 2020 można składać podania. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie.

  Polecamy kurs zawodowy - opiekun medyczny, który trwa 1 rok (średnia wieku ok. 50 lat).

  Więcej informacji w załącznikach i na stronie internetowej http://www.medyk-rawicz.com.pl

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

   Dyżury psychologa oraz prawnika

   2020-07-28

   Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pakosławiu informuje, że dyżury psychologa oraz prawnika odbywają się zdalnie - telefonicznie.

   W miesiącu sierpniu 2020r.:

   - psycholog będzie dostępny dniach :

   05.08.2020r. (środa) od 9.00 do 16.00

   12.08.2020r. (środa) od 9.00 do 16.00

   19.08.2020r. (środa) od 9.00 do 16.00

   pod nr telefonu: 501 306 513

   - porady prawne będą udzielane w dniach :

   18.08.2020 (wtorek) od 16.00-18.00

   25.08.2020 (wtorek) od 16.00-18.00

   kontakt do prawnika można uzyskać pod nr telefonu 65 547 86 12.


   APEL O POMOC DLA POWODZIAN W TRZCINICY W GMINIE JASŁO

   2020-07-14

   Intensywne opady deszczu i nawałnice, które przeszły dwa tygodnie temu na Podkarpaciu spowodowały wystąpienie z koryt małych potoczków i cieków powodując liczne nagłe podtopienia.
   Konieczna była ewakuacja osób z zalanych budynków między innymi
   w Gminie Jasło, w miejscowości Trzcinica.
   Są ogromne straty.
   Potrzebne jest wsparcie finansowe.

   Zostało utworzone konto – wpłat można dokonywać na nr

   23 1240 2337 1111 0010 7132 2596

   Tytuł przelewu „Dla powodzian w Trzcinicy”.


   Ważna jest każda złotówka.
   Zawsze wspieramy się w takich sytuacjach.
   Możemy pomóc powodzianom w Trzcinicy.

   Z góry dziękujemy.


   WNIOSKI O KONTYNUACJĘ ŚWIADCZEŃ

   2020-07-09

   Od 1 lipca 2020r. można składać wnioski drogą elektroniczną przez Portal informacyjno – usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/ , przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS na:

   1. świadczenie jednorazowe „Dobry Start” 300 zł dla ucznia szkoły
   podstawowej oraz ponadpodstawowej, rozpoczynającego rok szkolny
   2020/2021. Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające
   do przedszkola oraz w tzw. zerówce w przedszkolu lub w szkole.
   Nie otrzymają go również studenci.
   Wnioski można składać nie później niż do 30 listopada 2020r.;
   2. zasiłek rodzinny z dodatkami;
   3. specjalny zasiłek opiekuńczy;
   4. świadczenie z funduszu alimentacyjnego.

   Od 1 sierpnia 2020r. wnioski będą przyjmowanie w wersji papierowej bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pakosławiu lub za pośrednictwem poczty.

   OBECNIE NIE SKŁADA SIĘ WNIOSKÓW NA ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE „500+” .
   Na podstawie wydanych informacji okres zasiłkowy trwa do 31 maja 2021r.
   Wniosek o świadczenie „500+” składają tylko osoby, którym urodziło się dziecko lub nie pobierały wcześniej, a nabyły do niego prawo (np. opieka naprzemienna).

   Ze względu na panującą obecnie sytuację związaną z COVID-19 i utrudniony bezpośredni dostęp, zachęcamy do korzystania głównie z elektronicznej drogi składania wniosków.
   Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

   przejdź do góry...

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu. ul.Kolejowa 2, 63-920 Pakosław, tel. /fax. (65)547-86-12

   Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji