Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu

Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Powrót

PROGRAM WSPIERAJ SENIORA

Data publikacji: 2020-10-30

logo

Program adresowany jest do osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem Covid-19 i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły spożywcze i środki higieny osobistej do mieszkania Seniora.

W szczególnych przypadkach program obejmuje osoby poniżej 70 roku życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby.

Z programu nie mogą skorzystać osoby, które już mają wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych.

Gmina Pakosław przystąpiła do Rządowego Programu wspierającego ochronę zdrowia i życia osób powyżej 70 roku życia - Wspieraj Seniora.

W związku z powyższym, jeśli chcesz pomóc potrzebującym osobom starszym w robieniu zakupów, zadzwoń do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakosławiu 65 5478612, 516 152 072 lub 516 158 974 i zgłoś swoją chęć pomocy Seniorom; lub zadzwoń na infolinię 22 505 11 11, wypełnij ankietę dostępną na stronie: www.wspierajseniora.pl

Prowadzimy rozeznanie wśród przedsiębiorców prowadzących na terenie Gminy Pakosław sklepy z artykułami spożywczymi i środkami higieny osobistej odnośnie możliwości dowozu zakupów obejmujących artykuły pierwszej potrzeby do mieszkania Seniorów.

SENIORZE! ZOSTAŃ W DOMU! TWOJE ZDROWIE JEST NAJWAŻNIEJSZE!

Jak otrzymasz pomoc - krok po kroku:

1. Zadzwoń na infolinię 22 505 11 11
- działa od poniedziałku do niedzieli w godz. 8:00 - 21:00
- zgłoś, że zdecydowałeś się zostać w domu i prosisz o pomoc
- osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje Twoją prośbę o pomoc do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakosławiu poprzez system Centralnej Aplikacji Statystycznej.
2. Pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej kontaktuje się z Tobą telefonicznie, weryfikuje Twoje zgłoszenie i ustali usługę wsparcia, która polegać będzie na dostarczeniu zakupów, zgodnie z wskazanym zakresem obejmującym artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze.
3. Zakupy bezpłatnie dostarczy wolontariusz, przedsiębiorca, pracownik GOPS lub członek Ochotniczych Straży Pożarnych. Pracownik Ośrodka poinformuje, kto do Ciebie przyjedzie.

Koszty zakupów pokrywa senior ( zasady i sposób rozliczania ustala się podczas pierwszego kontaktu a pracownikiem GOPS).

SENIORZE PAMIĘTAJ! NIE LEKCEWAŻ ZAGROŻENIA!

Zachowaj zasady bezpieczeństwa - noś maseczkę, zachowaj dystans, używaj rękawiczek.
Apelujemy do rodzin o zainteresowanie i częsty kontakt z osobami bliskimi - starszymi, szczególnie zamieszkującymi oddzielnie lub samotnie.

Dzięki komputerom, smartfonom czy tabletom można rozmawiać i zobaczyć się z drugą osobą nie wychodząc z domu.
PROGRAM  WSPIERAJ  SENIORAPROGRAM  WSPIERAJ  SENIORA
Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...
Link do Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny Razem Przeciw Wykluczeniu