Menu główne

Prawo


Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2019-08-06
Wydanie - rok: 2018, poz.: 2220

Opracowano na podstawie: Dz. U. 2018.2220 t.j., Dz.U.2018.1544, M.P.2018.1099, Dz.U.2018.2354, Dz.U.2019.60, Dz.U.2019.303, Dz.U.2019.577, Dz.U.2019.730, Dz.U.2019.752, Dz.U.2019.924, Dz.U.2019.1394.

Tekst ujednolicony

Do pobrania:


Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2017-08-01

Wydanie - Dz.U. z 2017r., poz. 1466

Do pobrania:


Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2018-11-01
Wydanie - rok: 2017, poz. 2092

Opracowano na podstawie: Dz.U.2017.2092, Dz.U.2017.1428, Dz.U.2018.1497.

Do pobrania:


ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2018-09-11

Wydanie - Dz.U. z 2018 r., poz. 1497

Do pobrania:


UCHWAŁA Nr 29 RADY MINISTRÓW z dnia 12 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2014-03-18

Wydanie - rok: 2014, poz.: 206

Do pobrania:


Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2013-01-02
Wydanie - rok: 2012, nr: -, poz.: 1548

Opracowano na podstawie: Dz.U. 2012 r. poz. 1548

Do pobrania:


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia września 2010r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w okresie ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2011-08-11
Wydanie - rok: 2010, nr: 183, poz.: 1234

Opracowano na podstawie: Dz.U.2010.183.1234
Obowiązuje od 2012-01-01

Do pobrania:


przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu. ul.Kolejowa 2, 63-920 Pakosław, tel. /fax. (65)547-86-12

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji