Menu główne

Aktualności (archiwum)wstecz-aktualneWstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności")

Informacja

2020-04-08

Uprzejmie informujemy,
że dnia 10 kwietnia (piątek) 2020r.

Urząd Gminy w Pakosławiu
i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
będą nieczynne.

Jeśli wystąpi konieczność pilnego kontaktu,
proszę dzwonić na numer 516 158 974
lub na numer zarządzania kryzysowego 784 093 994


Seniorzy w centrum uwagi - ruszamy z platformą ABC Senior

2020-03-27

Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej uruchamia Centrum Informacji dla Seniorów w postaci platformy pod nazwą : ABCsenior.com

Szczegóły w załącznikach.

Dołączone pliki:


KOMUNIKAT

2020-03-16

Uprzejmie informujemy, że od dnia 16 marca do odwołania Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu zostaje zamknięty dla obsługi osobistej interesantów.

Obsługa odbywać się będzie:

1. telefonicznie pod numerem:
- na centralkę 65 5478612
- pomoc społeczna – kom. 504 921 902
- świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze,
fundusz alimentacyjny - kom. 798 874 826
2. mailowo gops@pakoslaw.az.pl
3. elektroniczną skrzynkę podawczą -platformę e-puap, skrzynka Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu
4. w sprawach wyjątkowych, pilnych, nie cierpiących zwłoki – po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym sposobu załatwienia sprawy.

Składanie wniosków elektronicznych możliwe jest poprzez:
- Bankowość elektroniczną,
- Portal Empatia – https://empatia.mpips.gov.pl

czytaj całość publikacji "KOMUNIKAT "

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

  KOMUNIKAT DLA KLIENTÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PAKOSŁAWIU

  2020-03-12

  SZANOWNY KLIENCIE

  W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2, który wywołuje chorobę o nazwie COVID-19 oraz rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym apelujemy o ograniczenie w miarę możliwości załatwienia spraw administracyjnych osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pakosławiu.

  Apel ten kierujemy w szczególności do osób powracających z terenów zakażonych koronawirusem, a także osób z objawami przeziębienia – gorączka, kaszel, bóle mięśni, duszności.
  Poza tym informujemy, że ze względu na obustronne (klient – pracownik GOPS) zagrożenie, pracownicy socjalni, asystent i fizjoterapeuta tj, osoby które pracują z klientem w środowisku ich zamieszkania, będą wyjeżdżać w teren tylko w sytuacjach nagłych, zagrażających życiu, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

  Obowiązuje od 12 marca 2020 do odwołania.

  Zachęcamy Państwa do korzystania z dostępnych narzędzi załatwiania spraw za pomocą Internetu – wiadomości e-mail – gops@pakoslaw.az.pl Elektroniczna Platforma e-puap skrzynka - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu.


  W przypadku zapytań prosimy o kontakt
  telefoniczny dzwoniąc pod numer
  65 54 78 612.


  DYŻURY SPECJALISTÓW

  2020-02-06

  PRAWNIK

  Przyjmuje:
  we wtorki w pierwszym i trzecim tygodniu miesiąca
  w budynku Szkoły Podstawowej w Pakosławiu, ul. Parkowa 13
  (prawe skrzydło Szkoły Podstawowej, wejście od strony boiska)
  w godzinach 16:00 - 18:00

  Bezpłatnie. Bez zapisów.
  Korzystaj z porad na miejscu.

  PSYCHOLOG Uwaga nowe godziny przyjmowania!

  Przyjmuje:
  w pierwszą środę miesiąca w godz. 09:00-16:00
  w drugą środę miesiąca w godz. 09:00 – 16:00
  w trzecią środę miesiąca w godz.09:00– 16:00
  w budynku Szkoły Podstawowej w Pakosławiu
  (prawe skrzydło Szkoły Podstawowej, wejście od strony boiska)
  Zapisy do Pani Psycholog w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
  w Pakosławiu tel. 65 5478612 w godzinach pracy 08:00 – 15:00.

  Bezpłatnie
  Przyjdź! Porozmawiaj! Poradź się! Rozwiąż swój problem!
  Korzystaj z porad na miejscu


  RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU

  2020-01-24  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu zakończył z dniem 31.12.2018r. realizację projektu RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU.

  Projekt nr RPWP.07.02.01-30-0008/15 realizowany był w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w partnerstwie przez:
  Powiat Rawicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu - Partner Wiodący
  Gminę Rawicz/Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu
  Gminę Bojanowo/Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojanowie
  Gminę Miejska Górka/Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce
  Gminę Jutrosin/ Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie
  Gminę Pakosław/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu
  Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce.

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu informuje, iż w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2020r. posiada instytucjonalną gotowość do świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych:

  - USŁUG OPIEKUŃCZYCH - osoby które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej przyczyny wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione lub rodzina nie może im takiej pomocy zapewnić mogą być objęte pomocą w formie usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania, na podstawie decyzji administracyjnej określającej ich zakres, wymiar godzin pracy opiekunek i wysokość odpłatności.

  - USŁUG FIZJOTERAPEUTY: 5 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym tj.: osoby z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne objęte wsparciem w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia w formie usług fizjoterapeuty.
  Wsparcie w pierwszej kolejności adresowane będzie do osób, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

  Ponadto osoby niesamodzielne i osoby z niepełnosprawnościami zamieszkałe na terenie Gminy Pakosław w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2020r. mogą skorzystać z bezpłatnej wypożyczalni sprzętu specjalistycznego doposażonej w ramach projektu „RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU”. Siedziba wypożyczalni sprzętu specjalistycznego znajduje się przy ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 65 547 86 12. Na stanie wypożyczalni znajdują się: łóżko rehabilitacyjne elektryczne, wózek toaletowy, balkonik/podpórka, balkonik do chodzenia, wózek inwalidzki, rotor rehabilitacyjny, materac przeciwodleżynowy, laski czworonóg rehabilitacyjny, kule łokciowe, kule pachowe, tablica do ćwiczeń manualnych, krzesło toaletowo-prysznicowe, trener dłoni.


  INFORMACJA

  2019-12-05

  W dniu 24 grudnia 2019r. Urząd Gminy oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będą nieczynne.


  INFORMACJA

  2019-08-06

  Uprzejmie informujemy, że dnia 16 sierpnia (piątek) 2019r.

  Urząd Gminy w Pakosławiu i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny.


  INFORMACJA

  2019-07-17

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu informuje, że można składać wnioski:

  * w formie elektronicznej - od dnia 1 lipca 2019
  (przez bankowość elektroniczną, portal emp@tia, PUE ZUS)
  * w formie papierowej – od dnia 1 sierpnia 2019
  druki dostępne w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakosławiu

  o ustalenie prawa do świadczenia na:

  1. rządowy program Dobry Start - „300+”
  wypłacane raz w roku,
  2. świadczenia wychowawcze - „500+”
  na okres zasiłkowy od 01.07.2019 do 31.05.2021,
  3. świadczenia rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
  na okres od 01.11.2019 do 31.10.2020,
  4. fundusz alimentacyjny
  na okres od 01.10.2019 do 30.09.2020

  Wnioski można składać w siedzibie GOPS:
  poniedziałek - od godz. 8:00 do godz. 16:00
  wtorek – piątek - od godz. 7:00 do godz. 15:00
  W dniach 28 i 29 sierpnia 2019r. GOPS będzie przyjmował wnioski do godz. 18:00.

  czytaj całość publikacji "INFORMACJA "


  INFORMUJEMY

  2019-07-17

  że od dnia 1 sierpnia 2019r. będzie można w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pakosławiu składać wnioski (pełną dokumentację) na dożywianie dzieci w szkole na rok szkolny 2019/2020.

  Dożywianie rozpocznie się od 03 września 2019r.

  Natomiast od 01 – 15 września 2019r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pakosławiu będzie można składać wnioski (pełną dokumentację) na stypendia szkolne dla uczniów na rok szkolny 2019/2020.

  Słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych na rok szkolny 2019/2020 mogą składać wnioski do 15 października 2019r.

  Wnioski na stypendia można pobierać w GOPS od 31 sierpnia 2019r.


  OGŁOSZENIE o poszukiwaniu kandydata na kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej

  2019-07-11

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu poszukuje osoby, która chciałaby pełnić funkcję kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, mieszkańca Gminy Pakosław.

  Pełnienie funkcji kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej nie wiąże się z zatrudnieniem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pakosławiu.

  Kuratorem może zostać osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, czyli pełnoletnia, nie ubezwłasnowolniona oraz korzystająca z pełni praw publicznych.

  Kandydat powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią, stanem zdrowia pozwalającym na pełnienie funkcji kuratora oraz nie może być karany za przestępstwo popełnione umyślnie.

  czytaj całość publikacji "OGŁOSZENIE o poszukiwaniu kandydata na kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej"

  Dołączone pliki:


  INFORMACJA

  2019-06-18

  W dniu 21 czerwca 2019 r. (piątek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu będzie nieczynny.


  Informacja - oferta praca

  2019-06-04

  Zakłady Mięsne w Pakosławiu poszukują osób do pracy.

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlana

   Program Pomocy Dzieciom - stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

   2019-03-01

   logo


   Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Jest to program pomocy socjalnej ukierunkowanej na uzyskanie trwałej poprawy sytuacji życiowej rodziny stypendysty, która deklaruje gotowość do wykorzystania wszystkich własnych możliwości pokonania trudności.

   czytaj całość publikacji "Program Pomocy Dzieciom - stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym"

   Dołączone pliki:


   Informacja - zmiany w Karcie Dużej Rodziny

   2019-01-03

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu informuje, że od dnia 01 stycznia 2019r. weszły w życie nowe przepisy ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
   Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek w sklepach, stacjach paliw, kinach, basenach, restauracjach, PKP, muzeach i innych instytucjach, które przystąpiły do programu.

   Zgodnie z przepisami ustawy o Karcie Dużej Rodziny prawo do posiadania Karty przysługuje zarówno dzieciom do ukończenia 18 roku życia lub ukończenia 25 roku życia, jeśli się uczą (w przypadku trójki lub więcej dzieci w rodzinie), jak również wszystkim rodzicom bez względu na ich wiek, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na obecny ich wiek.

   Wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pakosławiu,
   ul. Kolejowa 2 – biuro nr 20 – w godz. poniedziałki 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 – 15:00.

   Należy ze sobą zabrać:
   - dowód osobisty,
   - PESELE małżonka i żyjących dzieci,
   - decyzję o uznaniu rodziny za rodzinę zastępczą lub prowadzącą rodzinny dom dziecka (jeśli rodziny to dotyczy).

   Dokumenty jakie należy złożyć - do pobrania lub otrzymania w GOPS
   Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu.
   Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej.
   Oświadczenie.
   Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej.
   Informacja – karta elektroniczna

   Dołączone pliki:


   UWAGA ! Dyżury specjalistów!

   2019-01-02

   Od dnia 01 stycznia 2019 r. porady popołudniowe prawnika i psychologa odbywać się będą w budynku Szkoły Podstawowej w Sowach z siedzibą w Pakosławiu (prawe skrzydło byłej Szkoły Podstawowej, wejście od strony boiska).

   Wszelkie informacje, a także zapisy do psychologa w biurze nr 17 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakosławiu oraz pod nr tel. 65 5478612.

   Dołączone pliki:


   RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU

   2019-01-02   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu zakończył z dniem 31.12.2018r. realizację projektu RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU.

   Projekt nr RPWP.07.02.01-30-0008/15 realizowany był w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w partnerstwie przez:
   Powiat Rawicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu - Partner Wiodący
   Gminę Rawicz/Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu
   Gminę Bojanowo/Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojanowie
   Gminę Miejska Górka/Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce
   Gminę Jutrosin/ Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie
   Gminę Pakosław/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu
   Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce.

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu informuje, iż w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2020r. posiada instytucjonalną gotowość do świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych:

   - USŁUG OPIEKUŃCZYCH - osoby które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej przyczyny wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione lub rodzina nie może im takiej pomocy zapewnić mogą być objęte pomocą w formie usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania, na podstawie decyzji administracyjnej określającej ich zakres, wymiar godzin pracy opiekunek i wysokość odpłatności.

   - USŁUG FIZJOTERAPEUTY: 5 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym tj.: osoby z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne objęte wsparciem w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia w formie usług fizjoterapeuty.
   Wsparcie w pierwszej kolejności adresowane będzie do osób, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

   Ponadto osoby niesamodzielne i osoby z niepełnosprawnościami zamieszkałe na terenie Gminy Pakosław w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2020r. mogą skorzystać z bezpłatnej wypożyczalni sprzętu specjalistycznego doposażonej w ramach projektu „RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU”. Siedziba wypożyczalni sprzętu specjalistycznego znajduje się przy ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 65 547 86 12. Na stanie wypożyczalni znajdują się: łóżko rehabilitacyjne elektryczne, wózek toaletowy, balkonik/podpórka, balkonik do chodzenia, wózek inwalidzki, rotor rehabilitacyjny, materac przeciwodleżynowy, laski czworonóg rehabilitacyjny, kule łokciowe, kule pachowe, tablica do ćwiczeń manualnych, krzesło toaletowo-prysznicowe, trener dłoni.


   INFORMACJA

   2018-12-12

   W dniu 24 grudnia 2018 r Urząd Gminy oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będą nieczynne.

   W sprawach zgonu w dniu 24 grudnia 2018r od godz. 9.00 – 12.00 należy kontaktować się z pracownikiem pod numerem 508 016 988.


   Bezpłatne badania profilaktyczne jelita grubego

   2018-11-22

   W dniu 26.11.2018 r. o godz. 15:00 w Przychodni Lekarskiej w Pakosławiu (ul. Parkowa 4a) odbędzie się spotkanie edukacyjne organizowane w ramach projektu „Profilaktyka nowotworów dolnego odcinka przewodu pokarmowego realizowana przez OPEN S.A. na terenie całej Wielkopolski”

   Na spotkaniu rozdawane będą zestawy do badań.

   Badania są przeznaczone dla osób w wieku 50-67 lat. Każdy uczestnik zostanie objęty bezpłatnymi działaniami edukacyjnymi oraz badaniami profilaktycznymi, tj.:

   - badaniem na krew utajoną w kale (odbiór już przygotowanych próbek do badań w dn. 03.12.2018 r. w godz. 12:00 – 16:00)
   - powtórnym badaniem na krew utajoną w kale, w przypadku nieprawidłowego wyniku pierwszego badania
   - bezpłatną, niewymagającą skierowania kolonoskopią, w przypadku podwójnego dodatniego wyniku na krew utajoną (łącznie z pokryciem kosztów dojazdu na badanie do Poznania).


   Warunki udziału w projekcie:

   - wiek 50-67 lat,
   - udział w spotkaniu edukacyjnym poprzedzającym badanie,
   - wypełnienie ankiety monitorowania i oświadczenia uczestnika projektu,
   - osobiste dostarczenie w wyznaczonym terminie próbki do badania.

   Dołączone pliki:


   Gminny Dzień Seniora

   2018-11-05

   Uprzejmie informujemy, że dnia 15 listopada 2018r. o godz. 14:00
   w świetlicy w Góreczkach Wielkich odbędzie się Gminny Dzień Seniora.

   Zapraszamy wszystkie osoby, które ukończyły 75 lat
   (małżeństwa – wystarczy, że jedna osoba ma ukończone 75 lat).

   Zgłoszenia u sołtysów i Przewodniczących KGW
   w poszczególnych miejscowościach.


   Holenderski tydzień

   2018-10-30

   Dzięki gminie Pępowo od dziewięciu lat rozwijamy partnerskie i przyjacielskie kontakty z holenderską gminą Neder - Betuwe. Kontakty nabrały „rumieńców”szczególnie od 2012 roku, tj. wyjazdu naszej delegacji do Holandii.

   Partnerzy holenderscy najpierw z Dodewaard, a obecnie z gminy Neder – Betuwe (po połączeniu dwóch gmin w jedną), wspierają nas sprzętem rehabilitacyjnym, środkami opatrunkowymi i sanitarnymi oraz używaną odzieżą. Współpraca polega również na organizowaniu wypoczynku wakacyjnego dla dzieci przez komitety współpracy trzech gmin wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej z Pępowa i Pakosławia.

   Partnerzy dzielili się również swoimi doświadczeniami w ochronie środowiska przyrodniczego, szczególnie w zakresie gospodarki śmieciowej i gospodarki ściekowej. Nasz Związek Gmin Leszczyńskich (18 gmin) skorzystał z rozwiązań holenderskich w zagospodarowaniu odpadami.

   czytaj całość publikacji "Holenderski tydzień"

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

   pelna galeriaZobacz pełną galerię (22 fot.)...


    Harmonogram planowanych działań - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU

    2018-09-28    Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - do pobrania w załączeniu.

    Dołączone pliki:


    Harmonogram planowanych działań - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU

    2018-08-31    Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - do pobrania w załączeniu.

    Dołączone pliki:


    Harmonogram planowanych działań - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU

    2018-07-10    Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - do pobrania w załączeniu.

    Dołączone pliki:


    Harmonogram planowanych działań - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU

    2018-03-29    Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - do pobrania w załączeniu.

    Dołączone pliki:


    INFORMACJA

    2018-02-27

    Uprzejmie informujemy, że na terenie Gminy Pakosław działa 5 świetlic dla dzieci – w świetlicach wiejskich – które prowadzone są przez osoby z wykształceniem pedagogicznym, przy współudziale Rady Sołeckiej danej miejscowości.

    1. Świetlica integracyjna w Białymkale czynna 1 raz w tygodniu
    w piątek w godz. 17:00 – 19:00
    2. Świetlica integracyjna w Golejewku czynna 1 raz w tygodniu
    w czwartek w godz. 17:00 – 19:00
    3. Świetlica integracyjna w Golejewie czynna 1 raz w tygodniu
    w czwartek w godz. 16:00 – 18:00
    4. Świetlica integracyjna w Osieku czynna 1 raz w tygodniu
    we wtorek w godz. 15:30 – 17:30
    5. Świetlica integracyjna w Sowach czynna 1 raz w tygodniu
    we wtorek w godz. 16:00 – 18:00
    6. Świetlica integracyjna w Kubeczkach - chwilowo nieczynna.

    Zajęcia odbywają się w świetlicach, na boiskach, na placach zabaw, a także organizowane są grupowe wyjazdy dla wszystkich świetlic.

    Chętnych zapraszamy.

    Zachęcamy inne miejscowości – sołectwa do utworzenia i zorganizowania zajęć w swoich świetlicach.


    INFORMACJA dla mieszkańców Gminy Pakosław.

    2018-02-27

    Uprzejmie informujemy, że od dnia 8 stycznia 2018r. będzie dostępna dla mieszkańców bezpłatna pomoc prawna. Punkt będzie czynny jeden raz w tygodniu w poniedziałki od godz. 12:00 do 16:00 w biurze nr 15 (biuro GOPS), wejście od strony parkingu od ul. 22 stycznia (budynek Urzędu Gminy).
    Z bezpłatnej pomocy prawnej mogą korzystać zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255 z późn. zm):

    1. Osoby do 26 roku życia.
    2. Osoby korzystające z pomocy społecznej.
    3. Seniorzy po 65 roku życia.
    4. Rodziny wielodzietne posiadające kartę dużej rodziny.
    5. Kombatanci i weterani.
    6. Osoby zagrożone lub poszkodowane w wyniku katastrofy naturalnej, żywiołowej lub spowodowanych awarią techniczną.
    Prosimy korzystać z bezpłatnych porad na miejscu.


    DYŻURY SPECJALISTÓW

    2018-02-27

    PRAWNIK – Pani Izabela Sarnowska
    Przyjmuje
    we wtorki w pierwszym i trzecim tygodniu miesiąca
    w biurze nr 14 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakosławiu
    w godzinach 16:00 - 18:00
    Bezpłatnie. Bez zapisów.
    Korzystaj z porad na miejscu.

    PSYCHOLOG – PANI HALINA BRANICKA ŚNIADECKA
    Przyjmuje:
    w środę w drugim tygodniu miesiąca w godz. 12:00 – 20:00
    w środę w trzecim tygodniu miesiąca w godz. 13:00 – 20:00
    w środę w czwartym tygodniu miesiąca w godz.08:00– 20:00

    w biurze nr 15 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakosławiu.
    Zapisy do Pani Psycholog w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pakosławiu
    tel. 65 5478612 w godzinach pracy 08:00 – 15:00.
    Bezpłatnie
    Przyjdź! Porozmawiaj! Poradź się! Rozwiąż swój problem!
    Korzystaj z porad na miejscu.


    Harmonogram planowanych działań - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU

    2017-12-27    Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - do pobrania w załączeniu.

    Dołączone pliki:


    Harmonogram planowanych działań - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU

    2017-09-28    Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - do pobrania w załączeniu.

    Dołączone pliki:


    Harmonogram planowanych działań - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU

    2017-08-23    Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - do pobrania w załączeniu.

    Dołączone pliki:


    INFORMATORY 500 +

    2017-07-28

    logo

    Dołączone pliki:


    INFORMUJEMY

    2017-07-28

    że od dnia 1 sierpnia 2017r.
    można w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pakosławiu
    składać wnioski (pełną dokumentację) na dożywianie dzieci
    w szkole na rok szkolny 2017/2018.

    Dożywianie rozpocznie się od 05 września 2017r.

    Natomiast od 01 – 15 września 2017r.
    w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pakosławiu będzie można
    składać wnioski (pełną dokumentację) na stypendia szkolne
    dla uczniów na rok szkolny 2017/2018.


    Słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych
    na rok szkolny 2017/2018 mogą składać wnioski do 15 października 2017r.

    Wnioski na stypendia można pobierać w GOPS od 31 sierpnia 2017r.


    PRZYPOMNIENIE

    2017-07-28

    Przypomina się o konieczności dostarczenia zaświadczenia potwierdzającego kontynuowanie nauki przez dzieci, które ukończyły szkołę gimnazjalną

    w miesiącu rozpoczęcia roku szkolnego:
    1. we wrześniu - do 15 września br.

    Wypłata świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami przyznanych na te dzieci nastąpi po dostarczeniu zaświadczeń ze szkoły.


    Uwaga !!! TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW !!!

    2017-07-28

    Informujemy, że od 1 sierpnia 2017 można składać wnioski na:
    - świadczenie wychowawcze z Programu „Rodzina 500+”
    - świadczenia z funduszu alimentacyjnego
    - świadczenia rodzinne i specjalne zasiłki opiekuńcze
    na nowy okres zasiłkowy w wersji papierowej w siedzibie GOPS lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

    czytaj całość publikacji "Uwaga !!! TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW !!!"


    Harmonogram planowanych działań - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU

    2017-07-06    Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - do pobrania w załączeniu.

    Dołączone pliki:


    Harmonogram planowanych działań - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU

    2017-04-03    Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - do pobrania w załączeniu.

    Dołączone pliki:


    BEZPŁATNA WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO DLA MIESZKAŃCÓW GMINY PAKOSŁAW

    2017-03-28    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu informuje, że w ramach realizacji projektu pn. ,,RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego od miesiąca marca 2017r. czynna będzie bezpłatna wypożyczalnia sprzętu specjalistycznego.
    Wnioski o wypożyczenie sprzętu specjalistycznego można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pakosławiu, od poniedziałku od piątku w godz. od 8:00 do 15:00. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 65 547 86 12.

    Wymagane dokumenty:
    - wniosek o wypożyczenie sprzętu specjalistycznego;
    - oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem wypożyczalni sprzętu specjalistycznego w Gminie Pakosław;
    - kwestionariusz uczestnika projektu;
    - zaświadczenie lekarskie zezwalające na używanie sprzętu specjalistycznego;
    - zaświadczenie lekarskie potwierdzające niesamodzielność;
    - orzeczenie o niepełnosprawności.

    Na stanie wypożyczalni znajdują się: łóżko rehabilitacyjne elektryczne, wózek toaletowy, balkonik/podpórka, balkonik do chodzenia, wózek inwalidzki, rotor rehabilitacyjny, materac przeciwodleżynowy, laski czworonóg rehabilitacyjny, kule łokciowe, kule pachowe, tablica do ćwiczeń manualnych, krzesło toaletowo-prysznicowe, trener dłoni.

    Dołączone pliki:


    INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

    2017-03-06    dot. zapytanie ofertowego nr GOPS.357.1.2.2017 z dnia 03 lutego 2017 r.

    na zakup i dostawę fabrycznie nowego sprzętu specjalistycznego na potrzeby wypożyczalni sprzętu specjalistycznego w Pakosławiu w ramach projektu pn. "RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

    Dołączone pliki:


    Harmonogram planowanych działań - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU w zadaniu Nr 6 "Szkoła dla rodziców" i Nr 3 specjalizowane usługi opiekuńcze

    2017-02-27    Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - do pobrania w załączeniu.

    Dołączone pliki:


    Informacja dot. zapytania ofertowego nr GOPS.357.1.2.2017 z dnia 03.02.2017 r.

    2017-02-10    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu udziela odpowiedzi na kolejne pytania dotyczące zapytania ofertowego na zakup i dostawę sprzętu specjalistycznego - informacja w załączeniu.

    Dołączone pliki:


    Informacja dot. zapytania ofertowego nr GOPS.357.1.2.2017 z dnia 03.02.2017 r.

    2017-02-09    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu udziela odpowiedzi na pytania dotyczące zapytania ofertowego na zakup i dostawę sprzętu specjalistycznego - informacja w załączeniu.

    Dołączone pliki:


    Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego

    2017-02-07    dot. Zapytanie ofertowe z dnia 19.01.2017 r. na świadczenie usług: SZKOŁA DLA RODZICÓW – w ramach realizacji Projektu pt. „RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU”.

    Dołączone pliki:


    Zapytanie ofertowe nr GOPS.357.1.2.2017

    2017-02-03    Zapytanie ofertowe dotyczące projektu "RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU".

    Dołączone pliki:


    Harmonogram planowanych działań - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU

    2017-02-02    Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU do pobrania w załączeniu.

    Dołączone pliki:


    Informacja

    2017-01-27

    dotycząca kolejnego - trzeciego naboru na wolne stanowisko Głównego Księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pakosławiu.

    Dołączone pliki:


    Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 r.

    2017-01-27

    Plan znajduje się w załączniku.

    Dołączone pliki:


    Zapytanie ofertowe na świadczenie usług

    2017-01-19    Zapytanie ofertowe dotyczące projektu "RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU".

    Dołączone pliki:


    Nabór na stanowisko

    2017-01-04

    Ogłoszenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakosławiu o kolejnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Głównego Księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pakosławiu.

    Dołączone pliki:


    Rekrutacja do projektu RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU

    2016-11-29


    Zgodnie z zasadami przyjętymi w Regulaminie naboru i uczestnictwa w projekcie pt. RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU określono okres rekrutacji do projektu.
    Rekrutacja prowadzona jest na terenie Powiatu Rawickiego – w przypadku Partnera Wiodącego (Powiat Rawicki/PCPR), oraz przez ośrodki pomocy społecznej na terenie gmin: Rawicz, Bojanowo, Jutrosin, Miejska Górka, Pakosław – zgodnie z właściwością terytorialną działania Partnerów Projektu.

    Rekrutacja główna prowadzona będzie:
    - od 22 listopada 2016r. do 30 grudnia 2016r.- dot. RzPO-W, osób niesamodzielnych, dzieci przebywających w pieczy zastępczej, rodziców zastępczych,
    - od 22 listopada 2016r. do 13 stycznia 2017r.- dot. osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów rekrutowanych przez Partnera Wiodącego,
    - przez cały okres trwania Projektu- dot. osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych korzystających z wypożyczalni sprzętu specjalistycznego.
    Dopuszcza się możliwość prowadzenia rekrutacji uzupełniającej, bądź zakwalifikowania w trakcie realizacji projektu osób z listy rezerwowej. Sytuacja ta dotyczy przypadku rezygnacji z udziału w projekcie lub wcześniejszego zakończenia udziału w projekcie;
    Rekrutacja uzupełniająca prowadzona będzie do momentu wykorzystania limitu miejsc. Szczegółowe informacje w załącznikach.

    Dołączone pliki:


    RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU

    2016-11-10    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu przystąpił do realizacji projektu RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU.

    Projekt nr RPWP.07.02.01-30-0008/15 realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

    Projekt realizowany w partnerstwie przez:
    Powiat Rawicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu - Partner Wiodący
    Gminę Rawicz/Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu
    Gminę Bojanowo/Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojanowie
    Gminę Miejska Górka/Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce
    Gminę Jutrosin/ Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie
    Gminę Pakosław/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu
    Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce

    Cel główny projektu:
    Zwiększenie dostępu 210 mieszkańców Powiatu Rawickiego do usług społecznych, w zakresie wsparcia rodziny w systemie pieczy zastępczej oraz usług opiekuńczych i asystenckich w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2018r.

    czytaj całość publikacji "RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU"    wstecz-aktualneWstecz (powrot do biezacych publikacji z menu "Aktualności")

    przejdź do góry...

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu. ul.Kolejowa 2, 63-920 Pakosław, tel. /fax. (65)547-86-12

    Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji