Menu główne

Aktualności (archiwum)wstecz-aktualneWstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności")

INFORMACJA

2019-06-18

W dniu 21 czerwca 2019 r. (piątek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu będzie nieczynny.


Informacja - oferta praca

2019-06-04

Zakłady Mięsne w Pakosławiu poszukują osób do pracy.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

  Program Pomocy Dzieciom - stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

  2019-03-01

  logo


  Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Jest to program pomocy socjalnej ukierunkowanej na uzyskanie trwałej poprawy sytuacji życiowej rodziny stypendysty, która deklaruje gotowość do wykorzystania wszystkich własnych możliwości pokonania trudności.

  czytaj całość publikacji "Program Pomocy Dzieciom - stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym"

  Dołączone pliki:


  Informacja - zmiany w Karcie Dużej Rodziny

  2019-01-03

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu informuje, że od dnia 01 stycznia 2019r. weszły w życie nowe przepisy ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
  Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek w sklepach, stacjach paliw, kinach, basenach, restauracjach, PKP, muzeach i innych instytucjach, które przystąpiły do programu.

  Zgodnie z przepisami ustawy o Karcie Dużej Rodziny prawo do posiadania Karty przysługuje zarówno dzieciom do ukończenia 18 roku życia lub ukończenia 25 roku życia, jeśli się uczą (w przypadku trójki lub więcej dzieci w rodzinie), jak również wszystkim rodzicom bez względu na ich wiek, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na obecny ich wiek.

  Wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pakosławiu,
  ul. Kolejowa 2 – biuro nr 20 – w godz. poniedziałki 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 – 15:00.

  Należy ze sobą zabrać:
  - dowód osobisty,
  - PESELE małżonka i żyjących dzieci,
  - decyzję o uznaniu rodziny za rodzinę zastępczą lub prowadzącą rodzinny dom dziecka (jeśli rodziny to dotyczy).

  Dokumenty jakie należy złożyć - do pobrania lub otrzymania w GOPS
  Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu.
  Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej.
  Oświadczenie.
  Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej.
  Informacja – karta elektroniczna

  Dołączone pliki:


  UWAGA ! Dyżury specjalistów!

  2019-01-02

  Od dnia 01 stycznia 2019 r. porady popołudniowe prawnika i psychologa odbywać się będą w budynku Szkoły Podstawowej w Sowach z siedzibą w Pakosławiu (prawe skrzydło byłej Szkoły Podstawowej, wejście od strony boiska).

  Wszelkie informacje, a także zapisy do psychologa w biurze nr 17 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakosławiu oraz pod nr tel. 65 5478612.

  Dołączone pliki:


  RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU

  2019-01-02  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu zakończył z dniem 31.12.2018r. realizację projektu RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU.

  Projekt nr RPWP.07.02.01-30-0008/15 realizowany był w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w partnerstwie przez:
  Powiat Rawicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu - Partner Wiodący
  Gminę Rawicz/Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu
  Gminę Bojanowo/Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojanowie
  Gminę Miejska Górka/Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce
  Gminę Jutrosin/ Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie
  Gminę Pakosław/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu
  Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce.

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu informuje, iż w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2020r. posiada instytucjonalną gotowość do świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych:

  - USŁUG OPIEKUŃCZYCH - osoby które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej przyczyny wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione lub rodzina nie może im takiej pomocy zapewnić mogą być objęte pomocą w formie usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania, na podstawie decyzji administracyjnej określającej ich zakres, wymiar godzin pracy opiekunek i wysokość odpłatności.

  - USŁUG FIZJOTERAPEUTY: 5 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym tj.: osoby z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne objęte wsparciem w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia w formie usług fizjoterapeuty.
  Wsparcie w pierwszej kolejności adresowane będzie do osób, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

  Ponadto osoby niesamodzielne i osoby z niepełnosprawnościami zamieszkałe na terenie Gminy Pakosław w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2020r. mogą skorzystać z bezpłatnej wypożyczalni sprzętu specjalistycznego doposażonej w ramach projektu „RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU”. Siedziba wypożyczalni sprzętu specjalistycznego znajduje się przy ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 65 547 86 12. Na stanie wypożyczalni znajdują się: łóżko rehabilitacyjne elektryczne, wózek toaletowy, balkonik/podpórka, balkonik do chodzenia, wózek inwalidzki, rotor rehabilitacyjny, materac przeciwodleżynowy, laski czworonóg rehabilitacyjny, kule łokciowe, kule pachowe, tablica do ćwiczeń manualnych, krzesło toaletowo-prysznicowe, trener dłoni.


  INFORMACJA

  2018-12-12

  W dniu 24 grudnia 2018 r Urząd Gminy oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będą nieczynne.

  W sprawach zgonu w dniu 24 grudnia 2018r od godz. 9.00 – 12.00 należy kontaktować się z pracownikiem pod numerem 508 016 988.


  Bezpłatne badania profilaktyczne jelita grubego

  2018-11-22

  W dniu 26.11.2018 r. o godz. 15:00 w Przychodni Lekarskiej w Pakosławiu (ul. Parkowa 4a) odbędzie się spotkanie edukacyjne organizowane w ramach projektu „Profilaktyka nowotworów dolnego odcinka przewodu pokarmowego realizowana przez OPEN S.A. na terenie całej Wielkopolski”

  Na spotkaniu rozdawane będą zestawy do badań.

  Badania są przeznaczone dla osób w wieku 50-67 lat. Każdy uczestnik zostanie objęty bezpłatnymi działaniami edukacyjnymi oraz badaniami profilaktycznymi, tj.:

  - badaniem na krew utajoną w kale (odbiór już przygotowanych próbek do badań w dn. 03.12.2018 r. w godz. 12:00 – 16:00)
  - powtórnym badaniem na krew utajoną w kale, w przypadku nieprawidłowego wyniku pierwszego badania
  - bezpłatną, niewymagającą skierowania kolonoskopią, w przypadku podwójnego dodatniego wyniku na krew utajoną (łącznie z pokryciem kosztów dojazdu na badanie do Poznania).


  Warunki udziału w projekcie:

  - wiek 50-67 lat,
  - udział w spotkaniu edukacyjnym poprzedzającym badanie,
  - wypełnienie ankiety monitorowania i oświadczenia uczestnika projektu,
  - osobiste dostarczenie w wyznaczonym terminie próbki do badania.

  Dołączone pliki:


  Gminny Dzień Seniora

  2018-11-05

  Uprzejmie informujemy, że dnia 15 listopada 2018r. o godz. 14:00
  w świetlicy w Góreczkach Wielkich odbędzie się Gminny Dzień Seniora.

  Zapraszamy wszystkie osoby, które ukończyły 75 lat
  (małżeństwa – wystarczy, że jedna osoba ma ukończone 75 lat).

  Zgłoszenia u sołtysów i Przewodniczących KGW
  w poszczególnych miejscowościach.


  Holenderski tydzień

  2018-10-30

  Dzięki gminie Pępowo od dziewięciu lat rozwijamy partnerskie i przyjacielskie kontakty z holenderską gminą Neder - Betuwe. Kontakty nabrały „rumieńców”szczególnie od 2012 roku, tj. wyjazdu naszej delegacji do Holandii.

  Partnerzy holenderscy najpierw z Dodewaard, a obecnie z gminy Neder – Betuwe (po połączeniu dwóch gmin w jedną), wspierają nas sprzętem rehabilitacyjnym, środkami opatrunkowymi i sanitarnymi oraz używaną odzieżą. Współpraca polega również na organizowaniu wypoczynku wakacyjnego dla dzieci przez komitety współpracy trzech gmin wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej z Pępowa i Pakosławia.

  Partnerzy dzielili się również swoimi doświadczeniami w ochronie środowiska przyrodniczego, szczególnie w zakresie gospodarki śmieciowej i gospodarki ściekowej. Nasz Związek Gmin Leszczyńskich (18 gmin) skorzystał z rozwiązań holenderskich w zagospodarowaniu odpadami.

  czytaj całość publikacji "Holenderski tydzień"

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

  pelna galeriaZobacz pełną galerię (22 fot.)...


   Harmonogram planowanych działań - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU

   2018-09-28   Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - do pobrania w załączeniu.

   Dołączone pliki:


   Harmonogram planowanych działań - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU

   2018-08-31   Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - do pobrania w załączeniu.

   Dołączone pliki:


   Harmonogram planowanych działań - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU

   2018-07-10   Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - do pobrania w załączeniu.

   Dołączone pliki:


   Harmonogram planowanych działań - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU

   2018-03-29   Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - do pobrania w załączeniu.

   Dołączone pliki:


   INFORMACJA

   2018-02-27

   Uprzejmie informujemy, że na terenie Gminy Pakosław działa 5 świetlic dla dzieci – w świetlicach wiejskich – które prowadzone są przez osoby z wykształceniem pedagogicznym, przy współudziale Rady Sołeckiej danej miejscowości.

   1. Świetlica integracyjna w Białymkale czynna 1 raz w tygodniu
   w piątek w godz. 17:00 – 19:00
   2. Świetlica integracyjna w Golejewku czynna 1 raz w tygodniu
   w czwartek w godz. 17:00 – 19:00
   3. Świetlica integracyjna w Golejewie czynna 1 raz w tygodniu
   w czwartek w godz. 16:00 – 18:00
   4. Świetlica integracyjna w Osieku czynna 1 raz w tygodniu
   we wtorek w godz. 15:30 – 17:30
   5. Świetlica integracyjna w Sowach czynna 1 raz w tygodniu
   we wtorek w godz. 16:00 – 18:00
   6. Świetlica integracyjna w Kubeczkach - chwilowo nieczynna.

   Zajęcia odbywają się w świetlicach, na boiskach, na placach zabaw, a także organizowane są grupowe wyjazdy dla wszystkich świetlic.

   Chętnych zapraszamy.

   Zachęcamy inne miejscowości – sołectwa do utworzenia i zorganizowania zajęć w swoich świetlicach.


   INFORMACJA dla mieszkańców Gminy Pakosław.

   2018-02-27

   Uprzejmie informujemy, że od dnia 8 stycznia 2018r. będzie dostępna dla mieszkańców bezpłatna pomoc prawna. Punkt będzie czynny jeden raz w tygodniu w poniedziałki od godz. 12:00 do 16:00 w biurze nr 15 (biuro GOPS), wejście od strony parkingu od ul. 22 stycznia (budynek Urzędu Gminy).
   Z bezpłatnej pomocy prawnej mogą korzystać zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255 z późn. zm):

   1. Osoby do 26 roku życia.
   2. Osoby korzystające z pomocy społecznej.
   3. Seniorzy po 65 roku życia.
   4. Rodziny wielodzietne posiadające kartę dużej rodziny.
   5. Kombatanci i weterani.
   6. Osoby zagrożone lub poszkodowane w wyniku katastrofy naturalnej, żywiołowej lub spowodowanych awarią techniczną.
   Prosimy korzystać z bezpłatnych porad na miejscu.


   DYŻURY SPECJALISTÓW

   2018-02-27

   PRAWNIK – Pani Izabela Sarnowska
   Przyjmuje
   we wtorki w pierwszym i trzecim tygodniu miesiąca
   w biurze nr 14 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakosławiu
   w godzinach 16:00 - 18:00
   Bezpłatnie. Bez zapisów.
   Korzystaj z porad na miejscu.

   PSYCHOLOG – PANI HALINA BRANICKA ŚNIADECKA
   Przyjmuje:
   w środę w drugim tygodniu miesiąca w godz. 12:00 – 20:00
   w środę w trzecim tygodniu miesiąca w godz. 13:00 – 20:00
   w środę w czwartym tygodniu miesiąca w godz.08:00– 20:00

   w biurze nr 15 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakosławiu.
   Zapisy do Pani Psycholog w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pakosławiu
   tel. 65 5478612 w godzinach pracy 08:00 – 15:00.
   Bezpłatnie
   Przyjdź! Porozmawiaj! Poradź się! Rozwiąż swój problem!
   Korzystaj z porad na miejscu.


   Harmonogram planowanych działań - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU

   2017-12-27   Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - do pobrania w załączeniu.

   Dołączone pliki:


   Harmonogram planowanych działań - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU

   2017-09-28   Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - do pobrania w załączeniu.

   Dołączone pliki:


   Harmonogram planowanych działań - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU

   2017-08-23   Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - do pobrania w załączeniu.

   Dołączone pliki:


   INFORMATORY 500 +

   2017-07-28

   logo

   Dołączone pliki:


   INFORMUJEMY

   2017-07-28

   że od dnia 1 sierpnia 2017r.
   można w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pakosławiu
   składać wnioski (pełną dokumentację) na dożywianie dzieci
   w szkole na rok szkolny 2017/2018.

   Dożywianie rozpocznie się od 05 września 2017r.

   Natomiast od 01 – 15 września 2017r.
   w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pakosławiu będzie można
   składać wnioski (pełną dokumentację) na stypendia szkolne
   dla uczniów na rok szkolny 2017/2018.


   Słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych
   na rok szkolny 2017/2018 mogą składać wnioski do 15 października 2017r.

   Wnioski na stypendia można pobierać w GOPS od 31 sierpnia 2017r.


   PRZYPOMNIENIE

   2017-07-28

   Przypomina się o konieczności dostarczenia zaświadczenia potwierdzającego kontynuowanie nauki przez dzieci, które ukończyły szkołę gimnazjalną

   w miesiącu rozpoczęcia roku szkolnego:
   1. we wrześniu - do 15 września br.

   Wypłata świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami przyznanych na te dzieci nastąpi po dostarczeniu zaświadczeń ze szkoły.


   Uwaga !!! TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW !!!

   2017-07-28

   Informujemy, że od 1 sierpnia 2017 można składać wnioski na:
   - świadczenie wychowawcze z Programu „Rodzina 500+”
   - świadczenia z funduszu alimentacyjnego
   - świadczenia rodzinne i specjalne zasiłki opiekuńcze
   na nowy okres zasiłkowy w wersji papierowej w siedzibie GOPS lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

   czytaj całość publikacji "Uwaga !!! TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW !!!"


   Harmonogram planowanych działań - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU

   2017-07-06   Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - do pobrania w załączeniu.

   Dołączone pliki:


   Harmonogram planowanych działań - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU

   2017-04-03   Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - do pobrania w załączeniu.

   Dołączone pliki:


   BEZPŁATNA WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO DLA MIESZKAŃCÓW GMINY PAKOSŁAW

   2017-03-28   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu informuje, że w ramach realizacji projektu pn. ,,RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego od miesiąca marca 2017r. czynna będzie bezpłatna wypożyczalnia sprzętu specjalistycznego.
   Wnioski o wypożyczenie sprzętu specjalistycznego można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pakosławiu, od poniedziałku od piątku w godz. od 8:00 do 15:00. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 65 547 86 12.

   Wymagane dokumenty:
   - wniosek o wypożyczenie sprzętu specjalistycznego;
   - oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem wypożyczalni sprzętu specjalistycznego w Gminie Pakosław;
   - kwestionariusz uczestnika projektu;
   - zaświadczenie lekarskie zezwalające na używanie sprzętu specjalistycznego;
   - zaświadczenie lekarskie potwierdzające niesamodzielność;
   - orzeczenie o niepełnosprawności.

   Na stanie wypożyczalni znajdują się: łóżko rehabilitacyjne elektryczne, wózek toaletowy, balkonik/podpórka, balkonik do chodzenia, wózek inwalidzki, rotor rehabilitacyjny, materac przeciwodleżynowy, laski czworonóg rehabilitacyjny, kule łokciowe, kule pachowe, tablica do ćwiczeń manualnych, krzesło toaletowo-prysznicowe, trener dłoni.

   Dołączone pliki:


   INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

   2017-03-06   dot. zapytanie ofertowego nr GOPS.357.1.2.2017 z dnia 03 lutego 2017 r.

   na zakup i dostawę fabrycznie nowego sprzętu specjalistycznego na potrzeby wypożyczalni sprzętu specjalistycznego w Pakosławiu w ramach projektu pn. "RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

   Dołączone pliki:


   Harmonogram planowanych działań - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU w zadaniu Nr 6 "Szkoła dla rodziców" i Nr 3 specjalizowane usługi opiekuńcze

   2017-02-27   Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - do pobrania w załączeniu.

   Dołączone pliki:


   Informacja dot. zapytania ofertowego nr GOPS.357.1.2.2017 z dnia 03.02.2017 r.

   2017-02-10   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu udziela odpowiedzi na kolejne pytania dotyczące zapytania ofertowego na zakup i dostawę sprzętu specjalistycznego - informacja w załączeniu.

   Dołączone pliki:


   Informacja dot. zapytania ofertowego nr GOPS.357.1.2.2017 z dnia 03.02.2017 r.

   2017-02-09   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu udziela odpowiedzi na pytania dotyczące zapytania ofertowego na zakup i dostawę sprzętu specjalistycznego - informacja w załączeniu.

   Dołączone pliki:


   Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego

   2017-02-07   dot. Zapytanie ofertowe z dnia 19.01.2017 r. na świadczenie usług: SZKOŁA DLA RODZICÓW – w ramach realizacji Projektu pt. „RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU”.

   Dołączone pliki:


   Zapytanie ofertowe nr GOPS.357.1.2.2017

   2017-02-03   Zapytanie ofertowe dotyczące projektu "RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU".

   Dołączone pliki:


   Harmonogram planowanych działań - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU

   2017-02-02   Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU do pobrania w załączeniu.

   Dołączone pliki:


   Informacja

   2017-01-27

   dotycząca kolejnego - trzeciego naboru na wolne stanowisko Głównego Księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pakosławiu.

   Dołączone pliki:


   Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 r.

   2017-01-27

   Plan znajduje się w załączniku.

   Dołączone pliki:


   Zapytanie ofertowe na świadczenie usług

   2017-01-19   Zapytanie ofertowe dotyczące projektu "RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU".

   Dołączone pliki:


   Nabór na stanowisko

   2017-01-04

   Ogłoszenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakosławiu o kolejnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Głównego Księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pakosławiu.

   Dołączone pliki:


   Rekrutacja do projektu RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU

   2016-11-29


   Zgodnie z zasadami przyjętymi w Regulaminie naboru i uczestnictwa w projekcie pt. RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU określono okres rekrutacji do projektu.
   Rekrutacja prowadzona jest na terenie Powiatu Rawickiego – w przypadku Partnera Wiodącego (Powiat Rawicki/PCPR), oraz przez ośrodki pomocy społecznej na terenie gmin: Rawicz, Bojanowo, Jutrosin, Miejska Górka, Pakosław – zgodnie z właściwością terytorialną działania Partnerów Projektu.

   Rekrutacja główna prowadzona będzie:
   - od 22 listopada 2016r. do 30 grudnia 2016r.- dot. RzPO-W, osób niesamodzielnych, dzieci przebywających w pieczy zastępczej, rodziców zastępczych,
   - od 22 listopada 2016r. do 13 stycznia 2017r.- dot. osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów rekrutowanych przez Partnera Wiodącego,
   - przez cały okres trwania Projektu- dot. osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych korzystających z wypożyczalni sprzętu specjalistycznego.
   Dopuszcza się możliwość prowadzenia rekrutacji uzupełniającej, bądź zakwalifikowania w trakcie realizacji projektu osób z listy rezerwowej. Sytuacja ta dotyczy przypadku rezygnacji z udziału w projekcie lub wcześniejszego zakończenia udziału w projekcie;
   Rekrutacja uzupełniająca prowadzona będzie do momentu wykorzystania limitu miejsc. Szczegółowe informacje w załącznikach.

   Dołączone pliki:


   RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU

   2016-11-10   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu przystąpił do realizacji projektu RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU.

   Projekt nr RPWP.07.02.01-30-0008/15 realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

   Projekt realizowany w partnerstwie przez:
   Powiat Rawicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu - Partner Wiodący
   Gminę Rawicz/Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu
   Gminę Bojanowo/Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojanowie
   Gminę Miejska Górka/Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce
   Gminę Jutrosin/ Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie
   Gminę Pakosław/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu
   Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce

   Cel główny projektu:
   Zwiększenie dostępu 210 mieszkańców Powiatu Rawickiego do usług społecznych, w zakresie wsparcia rodziny w systemie pieczy zastępczej oraz usług opiekuńczych i asystenckich w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2018r.

   czytaj całość publikacji "RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU"   wstecz-aktualneWstecz (powrot do biezacych publikacji z menu "Aktualności")

   przejdź do góry...

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu. ul.Kolejowa 2, 63-920 Pakosław, tel. /fax. (65)547-86-12

   Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji