Menu główne

Aktualności


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

INFORMACJA

2019-07-17

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu informuje, że można składać wnioski:

* w formie elektronicznej - od dnia 1 lipca 2019
(przez bankowość elektroniczną, portal emp@tia, PUE ZUS)
* w formie papierowej – od dnia 1 sierpnia 2019
druki dostępne w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakosławiu

o ustalenie prawa do świadczenia na:

1. rządowy program Dobry Start - „300+”
wypłacane raz w roku,
2. świadczenia wychowawcze - „500+”
na okres zasiłkowy od 01.07.2019 do 31.05.2021,
3. świadczenia rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
na okres od 01.11.2019 do 31.10.2020,
4. fundusz alimentacyjny
na okres od 01.10.2019 do 30.09.2020

Wnioski można składać w siedzibie GOPS:
poniedziałek - od godz. 8:00 do godz. 16:00
wtorek – piątek - od godz. 7:00 do godz. 15:00
W dniach 28 i 29 sierpnia 2019r. GOPS będzie przyjmował wnioski do godz. 18:00.

Świadczenie Dobry Start to 300,00 zł raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia.
Wniosek mogą złożyć rodzice dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.
Rodzina otrzyma świadczenie bez względu na dochód.
Wnioski można składać w terminach jak wyżej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pakosławiu.
Wniosek o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu.
Druki dostępne są w siedzibie GOPS, biuro nr 16 oraz na stronie internetowej
www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-dobry-start

Link Dobry Start 300+ on-line https:www.mpips.gov.pl/DobryStart/jak-zlozyc-wniosek-o-dobry-start-on-line

WAŻNE!!!
Wniosek należy złożyć w terminie do 30 listopada 2019r.


Wnioski kompletne i prawidłowo wypełnione, złożone w lipcu i sierpniu będą wypłacane nie później niż do 30 września 2019r.
Świadczenie na wniosek kompletny i prawidłowo wypełniony, złożony
w kolejnych miesiącach zostanie wypłacony w ciągu 2 miesięcy od dnia jego złożenia.
Zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną, co przyspieszy proces rozpatrywania wniosków.

Świadczenie wychowawcze 500,00 zł miesięcznie dla każdego dziecka do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny.
Wniosek o przyznanie świadczenia na nowych zasadach – bez kryterium dochodowego – można składać w terminach i formach jak wyżej.

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od lipca 2019 rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w terminie od 1 lipca 2019r. do 30 września 2019r. , gdyż tylko złożenie wniosku do końca września 2019r. gwarantuje rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone
z wyrównaniem od lipca.
Jeżeli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

WAŻNE!!!
Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019r. (na podstawie decyzji wydanej w 2018 lub w 2019r.), od 1 lipca 2019 składają jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

UWAGA!
Ale wniosek musi być złożony do 30 września br., jeśli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko w wyrównaniem od lipca br.
To organ rozpatrujący wniosek przyzna prawo do świadczenia od 1 lipca na pierwsze lub jedyne dziecko w rodzinie, które jeszcze nie jest uprawnione do świadczenia (nie otrzymuje obecnie 500+), natomiast od 1 października br na pozostałe dzieci, którym są już przyznane świadczenia do 30 września 2019r.

Świadczenia na wszystkie dzieci będą przyznane do 31 maja 2021r. lub do ukończenia przez dziecko 18 roku życia, w formie informacji o przyznaniu świadczenia.

Po 1 lipca 2019r. odstępuje się od wydania decyzji administracyjnej w sprawie przyznania świadczenia wychowawczego, a informacja o przyznaniu będzie przekazana na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej.
W przypadku braku adresu e-mail świadczeniobiorca może odebrać taką informację o przyznaniu świadczenia w organie rozpatrującym wnioski -GOPS.

Wypłata świadczenia 500+ zależy od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek.
1. Wniosek złożony w okresie lipiec – sierpień 2019r. oznacza, że świadczenie
z wyrównaniem od lipca zostanie wypłacone najpóźniej
do 31 października 2019r.
2. Wniosek złożony we wrześniu 2019r. oznacza, że świadczenie
z wyrównaniem od lipca zostanie wypłacone najpóźniej
do 30 listopada 2019r.
3. Wniosek złożony w październiku 2019r. oznacza, że świadczenie
z wyrównaniem jedynie od października zostanie wypłacone najpóźniej
do 31 grudnia 2019r.
4. Wniosek złożony w listopadzie 2019r. oznacza, że świadczenie
z wyrównaniem jedynie od listopada zostanie wypłacone najpóźniej
do 31 stycznia 2020r.
5. Wniosek złożony w okresie od 1 grudnia 2019r.do 31 stycznia 2020r.
oznacza, że świadczenie z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia
wniosku
zostanie wypłacone najpóźniej do 29 lutego 2020r.

Ponadto od 1 lipca 2019r. :
* prawo do świadczenia wychowawczego nie jest uzależnione od ustalenia
alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku składania wniosku
przez rodziców samotnie wychowujących dzieci,
* świadczenie przysługuje dzieciom umieszczonym w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych,
* na dzieci urodzone po 30 czerwca 2019r. wnioski można składać w terminie
do 3 miesięcy po urodzeniu dziecka (wyrównanie od dnia narodzin),
* w przypadku śmierci jednego z rodziców, któremu świadczenie zostało wcześniej przyznane lub który zmarł przez rozpatrzeniem złożonego wniosku, rodzic, który został z dzieckiem, nie traci automatycznie prawa do przyznanego świadczenia na dziecko; aby zachować ciągłość musi jednak złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego z rodziców.

Link Rodzina 500 plus on-line https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line/

Świadczenia rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych
Okres zasiłkowy od 1 listopada 2019r. do 31 października 2020r.
Wypłata świadczeń i dodatków zależy od miesiąca, w którym zostanie złożony komplet prawidłowo wypełnionych dokumentów - wniosek z załącznikami.
Wnioski o przyznanie prawa do świadczeń i dodatków przyjmowane są w terminach i formach jak wyżej.
1. Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami złożony w okresie do 31sierpnia
2019r. oznacza, że ustalenie prawa i wypłata przysługujących świadczeń
nastąpi do 30 listopada 2019r.
2. Wniosek złożony od 1 września 2019r. do 31 października 2019r. oznacza,
że ustalenie prawa i wypłata przysługujących świadczeń
z wyrównaniem od listopada nastąpi najpóźniej do 31 grudnia 2019r.
3. Wniosek złożony w okresie od 1 listopada 2019r.do 31 grudnia 2019r.
oznacza, że ustalenie prawa i wypłata przysługujących świadczeń
z wyrównaniem od miesiąca listopada nastąpi najpóźniej do 29 lutego 2020r.

Przypomina się
o konieczności dostarczenia zaświadczenia potwierdzającego kontynuowanie nauki przez dzieci, które ukończyły szkołę podstawową (gimnazjalną).
w miesiącu rozpoczęcia roku szkolnego:
1. we wrześniu - do 15 września br.
Wypłata świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami przyznanych na te dzieci nastąpi po dostarczeniu zaświadczeń ze szkoły.


Fundusz alimentacyjny

Okres zasiłkowy od 1 października 2019r. do 30 września 2020r.
Wyplata świadczeń z funduszu zależy od miesiąca, w którym zostanie złożony komplet prawidłowo wypełnionych dokumentów – wniosek z załącznikami. Wnioski o przyznanie prawa do świadczeń i dodatków przyjmowane są w terminach i formach jak wyżej.

1. Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami złożony w okresie do 31sierpnia 2019r. oznacza, że ustalenie prawa i wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do 31 października 2019r.
2. Wniosek złożony od 1 września 2019r. do 30 września 2019r. oznacza, że ustalenie prawa i wypłata przysługującego świadczenia z wyrównaniem od października nastąpi najpóźniej do 30 listopada 2019r.
3. Wniosek złożony od 1 października 2019r. do 31 października 2019r. oznacza, że ustalenie prawa i wypłata przysługującego świadczenia z wyrównaniem od października nastąpi najpóźniej do 31 grudnia 2019r.
4. Wniosek złożony od 1 listopada 2019r. do 30 listopada 2019r. oznacza, że ustalenie prawa i wypłata przysługującego świadczenia z wyrównaniem od października nastąpi najpóźniej do 31 stycznia 2020r.
5. Wniosek złożony od 1 grudnia 2019r. do 31 stycznia 2020r. oznacza, że ustalenie prawa i wypłata przysługującego świadczenia z wyrównaniem od października nastąpi najpóźniej do 29 lutego 2020r.


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu. ul.Kolejowa 2, 63-920 Pakosław, tel. /fax. (65)547-86-12

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji