ikona wczytywania strony

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Aktualności
← Powrót do strony głównej

Aktualności

Ikonka symbolizująca artykuł

Kolonia z programem profilaktycznym pn.: „Bądźmy szczęśliwi”

2023-05-26

W miesiącu lipcu 2023r. w terminie od 10.07.2023r. do 16.07 2023r. planowany jest wypoczynek letni - kolonia z programem profilaktycznym pn.; „Bądźmy szczęśliwi” dla 50 dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie gminy Pakosław, urodzonych w latach 2008-2013 – do czasu ukończenia szkoły podstawowej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu informuje, że całkowity koszt kolonii wynosi 1.035,00 zł. Każdemu uczestnikowi kolonii z terenu gminy Pakosław zostanie przyznane dofinansowanie w kwocie 400,00 zł. Wobec powyższego odpłatność rodzica/opiekuna za dziecko  wyniesie 635,00 zł.

Czytaj całość artykułu "Kolonia z programem profilaktycznym pn.: „Bądźmy szczęśliwi”"

Załączniki:

 1. Program kolonii (plik pdf 429KB)
 2. Zarządzenie nr GOPS.0210.4.2023 Kierownika GOPS w Pakosławiu (plik pdf 729KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

„ŻYJ SPORTOWO, NIE WYSKOKOWO”

2023-05-09

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu informuje, że na terenie Gminy Pakosław planowany jest wypoczynek letni - półkolonie profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 15 lat z terenu gminy Pakosław o nazwie:  „ŻYJ SPORTOWO, NIE WYSKOKOWO”  w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Termin imprezy :

a) 31.07 - 04.08.2023 (9:00-17:00) – do 40 osób,

b) 07 –11.08.2023 (9:00-17:00) – do 40 osób.

Miejsce Półkolonii Profilaktycznych:

Szkoła Podstawowa w Pakosławiu, ul. Parkowa 15, 63-920 Pakosław oraz teren przy Zalewie w Pakosławiu

Wyżywienie:

obiad składający się z dwóch dań, drożdżówka na podwieczorek i woda dostępna cały czas

KOSZTY:

1. Cena za uczestnika półkolonii profilaktycznych 620,00 zł.

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu finansuje część kosztów tj. 250,00 zł za każdego uczestnika półkolonii z gminy Pakosław, wobec powyższego koszt półkolonii po stronie uczestnika (rodziców/opiekunów) wynosi 370,00 zł.

Zachęcamy do zapisów u ORGANIZATORA:

IMPREZY SPORTOWE PAWEŁ PIOTROWSKI tel. 512 448 740, 506 035 125

Plakat - półkolonie

Załączniki:

 1. Program zajęć półkolonii (plik pdf 76KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Wolne miejsca w programie “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023

2023-04-25
Logo flaga i godło PL + logo MRiPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu informuje, że posiada 2 wolne miejsca  w programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023.

Zgłoszenia do Programu będą przyjmowane do momentu zapewnienia limitu uczestników. O zakwalifikowaniu osób  do Programu decyduje  kolejność zgłoszeń uczestników oraz osobista sytuacja osoby z niepełnosprawnością (pierwszeństwo będą miały zgłoszenia osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi).

Szczegółowe informacje o Programie można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pakosławiu, ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław, tel. 655478612 w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Ikonka symbolizująca artykuł

INTEGRACYJNE WARSZTATY RODZINNE

2023-04-03

Integracyjne Warsztaty Rodzinne to cykl warsztatów skierowanych dla rodzin z dziećmi od 5 do 9 lat, zamieszkujących powiat rawicki, realizowanych w ramach zadania publicznego "FAMILIJNA WARSZTATOWNIA".

Na warsztatach będziemy wspólnie muzykować, eksperymentować, bawić się masami plastycznymi oraz tworzyć ekspresyjne dzieła plastyczne.

Czytaj całość artykułu "INTEGRACYJNE WARSZTATY RODZINNE"

Załączniki:

 1. INTEGRACYJNE WARSZTATY RODZINNE - plakat (plik pdf 2005KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Punkt konsultacyjny

2023-03-22

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu oraz Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pakosławiu informują, że uległo zmianie miejsce dyżurów w punkcie konsultacyjnym psychologa oraz prawnika. Od dnia 27.03.2023r. świadczone będą w budynku Szkoły Podstawowej w Pakosławiu, ul. Parkowa 13 (prawe skrzydło Szkoły Podstawowej, wejście od strony parkingu).

- porady, konsultacje psychologiczne:
I i III wtorek miesiąca od 11.00 do 15.00
I i II środa miesiąca od 10.30 do 15.30

- porady prawne :
II i IV poniedziałek miesiąca od 17.00 do 19.00

UWAGA!

Terminy/godziny przyjęć mogą ulec zmianie.

Zapisy do punktu konsultacyjnego oraz więcej informacji można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakosławiu, ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław oraz pod nr telefonu 655478612.

Ikonka symbolizująca artykuł

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"- edycja 2023

2023-03-22
Logo flaga i godło PL + logo MRiPS

Gmina Pakosław przystąpiła do programu pod nazwą „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego. 

Gmina Pakosław otrzyma dofinansowanie w kwocie 63.650,00 zł, co stanowi 100% wartości zadania. Realizatorem Programu dla mieszkańców gminy Pakosław jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu, ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław.

Adresaci Programu
Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu  niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi do wymienionych.

Czytaj całość artykułu "Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"- edycja 2023"

Załączniki:

 1. Karta zgłoszenia do Programu (plik docx 25KB)
 2. Zakres czynności w ramach usług asystenta do Programu (plik docx 15KB)
 3. Prośba o asystenta (plik odt 15KB)
 4. Oświadczenie (plik docx 10KB)
 5. Klauzula informacyjna RODO (plik docx 14KB)
 6. Klauzula informacyjna (plik odt 21KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

DODATEK GAZOWY – REFUNDACJA PODATKU VAT DLA ODBIORCÓW PALIW GAZOWYCH

2023-01-26

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu informuje, że osoby, które wykorzystują jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi, będą mogły otrzymać zwrot podatku VAT od ceny gazu dostarczonego w 2023 r. Dodatek do gazu odpowiada wysokości podatku VAT wynikającemu z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do odbiorcy końcowego paliw gazowych.

Czytaj całość artykułu "DODATEK GAZOWY – REFUNDACJA PODATKU VAT DLA ODBIORCÓW PALIW GAZOWYCH"

Załączniki:

 1. WNIOSEK O WYPŁATĘ REFUNDACJI PODATKU VAT ZA DOSTARCZONE PALIWA GAZOWE W 2023 R. (plik docx 55KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

UWAGA - ZMIANA TERMINU i GODZINY

2022-12-20

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu oraz Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pakosławiu informują, że uległ zmianie termin dyżuru prawnika w punkcie konsultacyjnym w miesiącu grudniu 2022r. Konsultacje odbędą się w dniu : 27.12.2022r. (wtorek) od 16.00 do 18.00.

Ikonka symbolizująca artykuł

Dodatek elektryczny

2022-12-02

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu informuje, że od dnia 01.12.2022r. można składać wnioski o dodatek  elektryczny, który przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, w rozumieniu art. 3 pkt 13b ustawy Prawo energetyczne, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27 g ust. 1 tej ustawy.

Czytaj całość artykułu "Dodatek elektryczny"

Załączniki:

 1. Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego (plik pdf 345KB)
 2. Oświadczenie RODO - dodatek elektryczny (plik odt 7KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Punkt konsultacyjny

2022-11-04

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu oraz Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pakosławiu informują, że dyżury w punkcie konsultacyjnym psychologa oraz prawnika świadczone są w budynku Szkoły Podstawowej w Pakosławiu, ul. Parkowa 13 (prawe skrzydło Szkoły Podstawowej, wejście od strony boiska).

- porady, konsultacje psychologiczne:
I i III wtorek miesiąca od 11.00 do 15.00
I i II środa miesiąca od 9.30 do 15.30

- porady prawne :
II i IV poniedziałek miesiąca od 17.00-19.00

UWAGA!

Terminy/godziny przyjęć mogą ulec zmianie.

Zapisy do punktu konsultacyjnego oraz więcej informacji można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakosławiu, ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław oraz pod nr telefonu 655478612.

Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja

2022-10-25

W dniu 31.10.2022r. (poniedziałek) Urząd Gminy Pakosław oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu będą nieczynne.

W sprawach zgonu prosimy kontaktować się z pracownikiem urzędu w godzinach od 9:00 do 12:00 pod numerem tel. 508 016 988.

Ikonka symbolizująca artykuł

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

2022-09-22

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu informuje, że od dnia 21.09.2022r. można składać wnioski o dodatek  dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, który przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

 1. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
 2. kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
 3. kocioł olejowy

– zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Przez gospodarstwo domowe, rozumie się:

 1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
 2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Czytaj całość artykułu "Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła"

Załączniki:

 1. WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA (plik docx 62KB)
 2. Klauzula informacyjna - dodatek inne źródła (plik docx 16KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA w sprawie wypłaty dodatku węglowego

2022-09-19

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692) wypłata dodatku węglowego jest  zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej. W myśl obowiązującego jeszcze art.2 ust.11 ww. ustawy dodatek węglowy wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.  Gmina Pakosław do dnia dzisiejszego nie otrzymała środków pieniężnych na wypłatę dodatków węglowych. Wobec powyższego wypłata należnych dodatków węglowych nastąpi po otrzymaniu środków od Wojewody Wielkopolskiego. Warunkiem wypłaty dodatku węglowego będzie pozytywne zweryfikowanie wniosku.

Ikonka symbolizująca artykuł

Ankieta

2022-09-07

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu oraz Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pakosławiu zachęca mieszkańców Gminy Pakosław - osoby pełnoletnie do wypełnienia anonimowej Ankiety, która prowadzona jest przez Firmę NOWE HORYZONTY z Wrocławia, na zlecenie GOPS w Pakosławiu - w celu opracowania „Diagnozy zagrożeń społecznych na terenie Gminy Pakosław”.

Celem badań jest rozpoznanie lokalnego środowiska w perspektywie występujących w nim czynników chroniących i wspierających funkcjonowanie mieszkańców, jak i tych, które mu zagrażają. Ankieta jest całkowicie anonimowa i nie ma konieczności podawania żadnych danych osobowych. Rzeczą bardzo ważną jest, aby na końcu ankiety wcisnąć przycisk WYŚLIJ !!!

Informacje uzyskane dzięki Państwa odpowiedziom posłużą do opracowania diagnozy lokalnych zagrożeń i zaplanowania działań profilaktycznych.

Ankietę można wypełnić do 22 września br. za pośrednictwem telefonu komórkowego, komputera, czy innych urządzeń elektronicznych, które posiadają dostęp do internetu. Wszystkie informacje będą analizowane wyłącznie statystycznie.

Poniżej link do ankiety:

http://badania.corigo.pl/ankieta/801909/pakoslaw-2022-badania-mieszkancy-zagrozenia-spol-w-tym-uzalez-behawioralne.html

Ikonka symbolizująca artykuł

Dodatek węglowy

2022-08-17

Informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu w terminie od 17.08.2022r. do 30.11.2022r. przyjmuje wnioski o wypłatę dodatku węglowego.

Podpisany wniosek  wraz z podpisanym oświadczeniem  można składać

 • elektronicznie – wniosek złożony za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego;
 • tradycyjnie (papierowo) – w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakosławiu przy ul. Kolejowej 2

Komu przysługuje dodatek węglowy?

Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwu domowemu, w przypadku gdy są spełnione dwa warunki:

 • głównym źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego
 • źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438)

Czytaj całość artykułu "Dodatek węglowy"

Załączniki:

 1. Wniosek o wypłatę dodatku węglowego (plik pdf 340KB)
 2. Oświadczenie - dodatek węglowy (plik odt 12KB)
 3. KLAUZULA INFORMACYJNA - dodatek węglowy (plik odt 19KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

2022-07-15

Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

Wnioski - które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. - czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy -  należy złożyć w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (do dnia 15 lipca 2022 r.)

Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem 30 kwietnia 2022 r.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000608/O/D20220608.pdf

Wnioski złożone po 15 lipca 2022 r. nie będą rozpatrywane.

Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)
Link do Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny Razem Przeciw Wykluczeniu
Link do Biuletynu Informacji Publicznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu

ul.Kolejowa 2
63-920 Pakosław
tel. /fax. (65)547-86-12

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO