ikona wczytywania strony

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Aktualności
← Powrót do strony głównej

Aktualności

Ikonka symbolizująca artykuł

UWAGA - ZMIANA TERMINU

2023-12-01

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu oraz Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pakosławiu informują, że uległ zmianie termin dyżuru prawnika w punkcie konsultacyjnym w miesiącu grudniu 2023 r.  

Konsultacje odbędą się w dniu : 11.12.2023 r.  oraz 18.12.2023 r. od 17.00 do 19.00.

Ikonka symbolizująca artykuł

UWAGA - ZMIANA TERMINU

2023-10-23

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu oraz Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pakosławiu informują, że uległ zmianie termin dyżuru prawnika w punkcie konsultacyjnym w miesiącu listopadzie 2023 r.

Konsultacje odbędą się w dniu: 06.11.2023 r. oraz 27.11.2023 r. od 17.00 do 19.00.

Ikonka symbolizująca artykuł

Punkt konsultacyjny

2023-09-06

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu oraz Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pakosławiu informują, że dyżury w punkcie konsultacyjnym psychologa oraz prawnika od miesiąca września 2023 r. świadczone są w budynku Szkoły Podstawowej w Pakosławiu, ul. Parkowa 13 (prawe skrzydło Szkoły Podstawowej, wejście od strony boiska)

- porady, konsultacje psychologiczne:
I i III wtorek miesiąca od 11.00 do 15.00
I i III czwartek miesiąca od 13.00 do 17.00

- porady, konsultacje prawne :
II i IV poniedziałek miesiąca od 17.00-19.00

UWAGA!

Terminy/godziny przyjęć mogą ulec zmianie.

Zapisy do punktu konsultacyjnego oraz więcej informacji można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakosławiu, ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław oraz pod nr telefonu 655478612.

Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja w sprawie ogłoszenia naboru wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024.

2023-09-05
Logo flaga i godło PL + logo MRiPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu informuje, iż w dniu 16.08.2023 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na realizację Programu pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego − edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Gmina/powiat, występując o środki finansowe w ramach Programu jest zobowiązana złożyć do wojewody za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego (dostępnego na stronie internetowej: mrips.gov.pl) wniosek wraz z wymagalnymi załącznikami oraz oświadczenie o złożeniu wniosku w Generatorze Funduszu Solidarnościowego w terminie do dnia 15 września 2023 r. 

Osoby zainteresowane udziałem w programie  proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pakosławiu, ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław, tel. 655478612  w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł (słownie: pięćset pięć milionów złotych, 00/100).

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy  ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu  w życiu społecznym.

Czytaj całość artykułu "Informacja w sprawie ogłoszenia naboru wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024."

Ikonka symbolizująca artykuł

UWAGA - ZMIANA TERMINU

2023-08-04

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu oraz Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pakosławiu informują, że uległ zmianie termin dyżuru prawnika w punkcie konsultacyjnym w miesiącu sierpniu 2023 r.  

Konsultacje odbędą się w dniu : 21.08.2023 r. oraz 28.08.2023 r. od 17.00 do 19.00.

Ikonka symbolizująca artykuł

UWAGA - ZMIANA TERMINU

2023-06-12

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu oraz Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pakosławiu informują, że uległ zmianie termin dyżuru prawnika w punkcie konsultacyjnym w miesiącu czerwcu 2023 r. Konsultacje odbędą się w dniu : 19.06.2023 r. oraz 26.06.2023 r. od 17.00 do 19.00.

Ikonka symbolizująca artykuł

Kolonia z programem profilaktycznym pn.: „Bądźmy szczęśliwi”

2023-05-26

W miesiącu lipcu 2023r. w terminie od 10.07.2023r. do 16.07 2023r. planowany jest wypoczynek letni - kolonia z programem profilaktycznym pn.; „Bądźmy szczęśliwi” dla 50 dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie gminy Pakosław, urodzonych w latach 2008-2013 – do czasu ukończenia szkoły podstawowej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu informuje, że całkowity koszt kolonii wynosi 1.035,00 zł. Każdemu uczestnikowi kolonii z terenu gminy Pakosław zostanie przyznane dofinansowanie w kwocie 400,00 zł. Wobec powyższego odpłatność rodzica/opiekuna za dziecko  wyniesie 635,00 zł.

Czytaj całość artykułu "Kolonia z programem profilaktycznym pn.: „Bądźmy szczęśliwi”"

Załączniki:

 1. Program kolonii (plik pdf 429KB)
 2. Zarządzenie nr GOPS.0210.4.2023 Kierownika GOPS w Pakosławiu (plik pdf 729KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

„ŻYJ SPORTOWO, NIE WYSKOKOWO”

2023-05-09

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu informuje, że na terenie Gminy Pakosław planowany jest wypoczynek letni - półkolonie profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 15 lat z terenu gminy Pakosław o nazwie:  „ŻYJ SPORTOWO, NIE WYSKOKOWO”  w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Termin imprezy :

a) 31.07 - 04.08.2023 (9:00-17:00) – do 40 osób,

b) 07 –11.08.2023 (9:00-17:00) – do 40 osób.

Miejsce Półkolonii Profilaktycznych:

Szkoła Podstawowa w Pakosławiu, ul. Parkowa 15, 63-920 Pakosław oraz teren przy Zalewie w Pakosławiu

Wyżywienie:

obiad składający się z dwóch dań, drożdżówka na podwieczorek i woda dostępna cały czas

KOSZTY:

1. Cena za uczestnika półkolonii profilaktycznych 620,00 zł.

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu finansuje część kosztów tj. 250,00 zł za każdego uczestnika półkolonii z gminy Pakosław, wobec powyższego koszt półkolonii po stronie uczestnika (rodziców/opiekunów) wynosi 370,00 zł.

Zachęcamy do zapisów u ORGANIZATORA:

IMPREZY SPORTOWE PAWEŁ PIOTROWSKI tel. 512 448 740, 506 035 125

Plakat - półkolonie

Załączniki:

 1. Program zajęć półkolonii (plik pdf 76KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Wolne miejsca w programie “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023

2023-04-25
Logo flaga i godło PL + logo MRiPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu informuje, że posiada 2 wolne miejsca  w programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023.

Zgłoszenia do Programu będą przyjmowane do momentu zapewnienia limitu uczestników. O zakwalifikowaniu osób  do Programu decyduje  kolejność zgłoszeń uczestników oraz osobista sytuacja osoby z niepełnosprawnością (pierwszeństwo będą miały zgłoszenia osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi).

Szczegółowe informacje o Programie można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pakosławiu, ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław, tel. 655478612 w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Ikonka symbolizująca artykuł

INTEGRACYJNE WARSZTATY RODZINNE

2023-04-03

Integracyjne Warsztaty Rodzinne to cykl warsztatów skierowanych dla rodzin z dziećmi od 5 do 9 lat, zamieszkujących powiat rawicki, realizowanych w ramach zadania publicznego "FAMILIJNA WARSZTATOWNIA".

Na warsztatach będziemy wspólnie muzykować, eksperymentować, bawić się masami plastycznymi oraz tworzyć ekspresyjne dzieła plastyczne.

Czytaj całość artykułu "INTEGRACYJNE WARSZTATY RODZINNE"

Załączniki:

 1. INTEGRACYJNE WARSZTATY RODZINNE - plakat (plik pdf 2005KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Punkt konsultacyjny

2023-03-22

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu oraz Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pakosławiu informują, że uległo zmianie miejsce dyżurów w punkcie konsultacyjnym psychologa oraz prawnika. Od dnia 27.03.2023r. świadczone będą w budynku Szkoły Podstawowej w Pakosławiu, ul. Parkowa 13 (prawe skrzydło Szkoły Podstawowej, wejście od strony parkingu).

- porady, konsultacje psychologiczne:
I i III wtorek miesiąca od 11.00 do 15.00
I i II środa miesiąca od 10.30 do 15.30

- porady prawne :
II i IV poniedziałek miesiąca od 17.00 do 19.00

UWAGA!

Terminy/godziny przyjęć mogą ulec zmianie.

Zapisy do punktu konsultacyjnego oraz więcej informacji można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakosławiu, ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław oraz pod nr telefonu 655478612.

Ikonka symbolizująca artykuł

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"- edycja 2023

2023-03-22
Logo flaga i godło PL + logo MRiPS

Gmina Pakosław przystąpiła do programu pod nazwą „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego. 

Gmina Pakosław otrzyma dofinansowanie w kwocie 63.650,00 zł, co stanowi 100% wartości zadania. Realizatorem Programu dla mieszkańców gminy Pakosław jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu, ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław.

Adresaci Programu
Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu  niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi do wymienionych.

Czytaj całość artykułu "Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"- edycja 2023"

Załączniki:

 1. Karta zgłoszenia do Programu (plik docx 25KB)
 2. Zakres czynności w ramach usług asystenta do Programu (plik docx 15KB)
 3. Prośba o asystenta (plik odt 15KB)
 4. Oświadczenie (plik docx 10KB)
 5. Klauzula informacyjna RODO (plik docx 14KB)
 6. Klauzula informacyjna (plik odt 21KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

DODATEK GAZOWY – REFUNDACJA PODATKU VAT DLA ODBIORCÓW PALIW GAZOWYCH

2023-01-26

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu informuje, że osoby, które wykorzystują jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi, będą mogły otrzymać zwrot podatku VAT od ceny gazu dostarczonego w 2023 r. Dodatek do gazu odpowiada wysokości podatku VAT wynikającemu z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do odbiorcy końcowego paliw gazowych.

Czytaj całość artykułu "DODATEK GAZOWY – REFUNDACJA PODATKU VAT DLA ODBIORCÓW PALIW GAZOWYCH"

Załączniki:

 1. WNIOSEK O WYPŁATĘ REFUNDACJI PODATKU VAT ZA DOSTARCZONE PALIWA GAZOWE W 2023 R. (plik docx 55KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

UWAGA - ZMIANA TERMINU i GODZINY

2022-12-20

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu oraz Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pakosławiu informują, że uległ zmianie termin dyżuru prawnika w punkcie konsultacyjnym w miesiącu grudniu 2022r. Konsultacje odbędą się w dniu : 27.12.2022r. (wtorek) od 16.00 do 18.00.

Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)
Link do Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny Razem Przeciw Wykluczeniu
Link do Biuletynu Informacji Publicznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu

ul.Kolejowa 2
63-920 Pakosław
tel. /fax. (65)547-86-12

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO