Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Data publikacji: 2021-11-05

Opracowano na podstawie: Dz.U.2020.1427 t.j., Dz.U.2019.1798, Dz.U.2019.2070, Dz.U.2020.1492, Dz.U.2020.2320, Dz.U.2021.11, Dz.U.2021.41, Dz.U.2021.802, Dz.U.2021.1005, Dz.U.2021.1666.

Tekst ujednolicony

Załączniki:

  1. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (plik pdf 817KB)

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Data publikacji: 2021-11-05

Opracowano na podstawie: Dz.U.2021.423 t.j., Dz.U.2019.1655, Dz.U.2020.875, Dz.U.2020.2320, Dz.U.2021.432, Dz.U.2021.619, Dz.U.2021.1621, Dz.U.2021.1834.
Tekst ujednolicony

Załączniki:

  1. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (plik pdf 638KB)

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Data publikacji: 2021-11-05

Opracowano na podstawie: Dz.U.2021.1285 t.j., Dz.U.2017.2217, Dz.U.2021.1292, Dz.U.1559, Dz.U.2021.1773, Dz.U.2021.1834.

Załączniki:

  1. USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (plik pdf 1341KB)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Data publikacji: 2021-10-15

Opracowano na podstawie: Dz.U.2021.735 t.j., Dz.U.2020.2320.

Załączniki:

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (plik pdf 384KB)

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

Data publikacji: 2021-10-15

Opracowano na podstawie: Dz.U.2021.1129 t.j., Dz.U.2020.288, Dz.U.2020.2320, Dz.U.2021.1598.
Tekst ujednolicony

Załączniki:

  1. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (plik pdf 1256KB)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Data publikacji: 2021-10-15

Opracowano na podstawie: Dz.U.2021.305 t.j., Dz.U.2021.1535, Dz.U.2021.1773.
Tekst ujednolicony

Załączniki:

  1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (plik pdf 831KB)

Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości

Data publikacji: 2021-07-03

Opracowanie na podstawie: Dz.U.2021.217 t.j., Dz.U.2019.1655, Dz.U.2020.2123.
Tekst ujednolicony

Załączniki:

  1. Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (plik pdf 645KB)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy

Data publikacji: 2020-12-01

Opracowano na podstawie: Dz.U.2020.1320 t.j., Dz.U.2018.2432
Tekst ujednolicony

Załączniki:

  1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (plik pdf 675KB)

Ustawa z dnia z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Data publikacji: 2020-09-07

Opracowano na podstawie: Dz.U.2020.1359
Tekst ujednolicony

Załączniki:

  1. Ustawa z dnia z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (plik pdf 282KB)
Link do Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny Razem Przeciw Wykluczeniu