Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu

Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości

Data publikacji: 2023-03-03

Opracowanie na podstawie: Dz.U.2023.120 t.j., Dz.U.2023.295.

Tekst ujednolicony

Załączniki:

 1. Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (plik pdf 809KB)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

Data publikacji: 2023-03-03

Opracowano na podstawie: Dz.U.2022.1510 t.j., Dz.U.2022.1700, Dz.U.2022.2140, Dz.U.2023.240.
Tekst ujednolicony

Załączniki:

 1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (plik pdf 892KB)

USTAWA z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

Data publikacji: 2023-03-03

Opracowano na podstawie: Dz.U.2022.1967, Dz.U.2022.1991, Dz.U.2022.2127, Dz.U.2022.2185, Dz.U.2022.2236, Dz.U.2022.2243, Dz.U.2022.2687, Dz.U.2023.295.

Załączniki:

 1. USTAWA z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (plik pdf 522KB)

USTAWA z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym

Data publikacji: 2023-03-03

Opracowano na podstawie: Dz.U.2023.141 t.j., Dz.U.2023.295.

Załączniki:

 1. USTAWA z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (plik pdf 307KB)

USTAWA z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej

Data publikacji: 2023-03-03

Opracowano na podstawie: Dz.U.2023.269 t.j., Dz.U.2023.295.

Załączniki:

 1. USTAWA z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (plik pdf 421KB)

USTAWA z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu

Data publikacji: 2023-03-03

Opracowano na podstawie: Dz.U.2022.2687 t.j., Dz.U.2023.295.

Załączniki:

 1. USTAWA z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (plik pdf 608KB)

Ustawa z dnia z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Data publikacji: 2023-02-01

Opracowano na podstawie: Dz.U.2020.1359 t.j., Dz.U.2022.2140.
Tekst ujednolicony

Załączniki:

 1. Ustawa z dnia z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (plik pdf 475KB)

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Data publikacji: 2023-02-01

Opracowano na podstawie: Dz.U.2022.2561 t.j., Dz.U.2022.1265, Dz.U.2022.1855, Dz.U.2022.2140, Dz.U.2022.2674, Dz.U.2022.2770.

Załączniki:

 1. USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (plik pdf 1529KB)

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Data publikacji: 2023-01-02

Opracowano na podstawie: Dz.U.2022.479 t.j., Dz.U.2021.1177, Dz.U.2021.2105, Dz.U.2022.1301, Dz.U.2022.1692, Dz.U.2022.1967, Dz.U.2022.2127, Dz.U.2022.2180, Dz.U.2022.2640, Dz.U.2022.2687.

Tekst ujednolicony

Załączniki:

 1. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (plik pdf 995KB)

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Data publikacji: 2023-01-02

Opracowano na podstawie: Dz.U.2022.1009 t.j., Dz.U.2021.1621, Dz.U.2022.1079, Dz.U.2022.1115, Dz.U.2022.1265, Dz.U.2022.1933, Dz.U.2022.2185, Dz.U.2022.2476, Dz.U.2022.2707.

Tekst ujednolicony

Załączniki:

 1. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (plik pdf 851KB)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Data publikacji: 2023-01-02

Opracowano na podstawie: Dz.U.2022.2000 t.j., Dz.U.2022.1855, Dz.U.2022.2185.

Załączniki:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (plik pdf 563KB)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Data publikacji: 2023-01-02

Opracowano na podstawie: Dz.U.2022.1634 t.j., Dz.U.2022.1079, Dz.U.2022.1692, Dz.U.2022.1725, Dz.U.2022.1747, Dz.U.2022.1768, Dz.U.2022.1964, Dz.U.2022.2414.

Tekst ujednolicony

Załączniki:

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (plik pdf 1030KB)

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

Data publikacji: 2022-12-02

Opracowano na podstawie: Dz.U.2022.1710 t.j., Dz.U.2020.1517, Dz.U.2022.1812, Dz.U.2022.1933, Dz.U.2022.2185.

Tekst ujednolicony

Załączniki:

 1. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (plik pdf 1266KB)
Link do Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny Razem Przeciw Wykluczeniu