Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Data publikacji: 2017-03-06dot. zapytanie ofertowego nr GOPS.357.1.2.2017 z dnia 03 lutego 2017 r.

na zakup i dostawę fabrycznie nowego sprzętu specjalistycznego na potrzeby wypożyczalni sprzętu specjalistycznego w Pakosławiu w ramach projektu pn. "RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Załączniki:

 1. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (plik pdf 401KB)

Informacja dot. zapytania ofertowego nr GOPS.357.1.2.2017 z dnia 03.02.2017 r.

Data publikacji: 2017-02-10Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu udziela odpowiedzi na kolejne pytania dotyczące zapytania ofertowego na zakup i dostawę sprzętu specjalistycznego - informacja w załączeniu.

Załączniki:

 1. Informacja dot. zapytania ofertowego nr GOPS.357.1.2.2017 z dnia 03.02.2017 r. (plik pdf 46KB)

Informacja dot. zapytania ofertowego nr GOPS.357.1.2.2017 z dnia 03.02.2017 r.

Data publikacji: 2017-02-09Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu udziela odpowiedzi na pytania dotyczące zapytania ofertowego na zakup i dostawę sprzętu specjalistycznego - informacja w załączeniu.

Załączniki:

 1. Informacja dot. zapytania ofertowego nr GOPS.357.1.2.2017 z dnia 03.02.2017 r. (plik pdf 98KB)

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego

Data publikacji: 2017-02-07dot. Zapytanie ofertowe z dnia 19.01.2017 r. na świadczenie usług: SZKOŁA DLA RODZICÓW - w ramach realizacji Projektu pt. RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU.

Załączniki:

 1. Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego (plik pdf 54KB)

Zapytanie ofertowe nr GOPS.357.1.2.2017

Data publikacji: 2017-02-03Zapytanie ofertowe dotyczące projektu "RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU".

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe nr GOPS.357.1.2.2017 (plik pdf 2821KB)
 2. Załącznik nr 1 - formularz oferty (plik pdf 93KB)
 3. Załącznik nr 2 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia-1 (plik pdf 118KB)
 4. Załącznik nr 3 oświadczenie (plik pdf 70KB)
 5. Załącznik nr 4 oświadczenie o braku powiązań osobowych (plik pdf 86KB)
 6. Załącznik nr 5 - umowa dostawy-3 (plik pdf 107KB)

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 r.

Data publikacji: 2017-01-27

Plan znajduje się w załączniku.

Załączniki:

 1. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 r. (plik pdf 79KB)

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług

Data publikacji: 2017-01-19Zapytanie ofertowe dotyczące projektu "RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU".

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe na świadczenie usług (plik pdf 604KB)
 2. Szkoła dla rodziców- formularz ofertowy (plik doc 99KB)
 3. SZKOŁA DLA RODZICÓW -WYKAZ OSÓB (plik doc 72KB)
 4. Szkoła dla rodziców- oświadczenie o doświadczeniu zawodowym (plik doc 89KB)
 5. Szkoła dla rodziców- oświadczenie o braku powiązań (plik doc 71KB)
 6. Szkoła dla rodziców- oświadczenie o sytuacji ekonomicznej (plik docx 71KB)
 7. Szkoła dla rodziców oświadczenie (plik doc 79KB)

Informacja o przetargach archiwalnych

Data publikacji: 2016-11-18

Zamówienia publiczne zamieszczone przed dniem 10 listopada 2016r. znajdują się na archiwalnej stronie GOPS, pod adresem:
http://www.pakoslaw.ops.org.pl/_archiwum20161110
Link do Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny Razem Przeciw Wykluczeniu