Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu

ul. Kolejowa 2
63-920 Pakosław
tel./fax (65)547-86-12

Godziny urzędowania: pn.:8.00-16.00, wt.-pt.:7.00-15.00
e-mail: gops@pakoslaw.az.pl

Strona internetowa: www.pakoslaw.ops.org.pl
Biuletyn Informacji Publicznej: www.bip-pakoslaw.ops.org.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:EPUAP
Adres skrytki: /ops-pakoslaw/SkrytkaESP

Dane do dokumentów rozliczeniowych (faktur, rachunków, not księgowych ...)

Nabywca:
Gmina Pakosław Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu
ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław
NIP 699 187 10 92
Odbiorca:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu
ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław

Pracownik przeszkolony z zakresu języka migowego
Agnieszka Zyber

Kierownik GOPS

Agnieszka Zyber

Pomoc społeczna

Starszy Specjalista Pracy Socjalnej Renata Walenczak
Rejon: Białykał, Chojno, Halin, Osiek, Pomocno, Sowy, Sworowo, Zaorle

Specjalista Pracy Socjalnej Paulina Naglak
Rejon: Dębionka, Golejewko, Golejewo, Góreczki Wielkie, Kubeczki, Niedźwiadki, Ostrobudki, Pakosław, Podborowo, Skrzyptowo

Świadczenia rodzinne

Inspektor Hanna Popielas

Świadczenia wychowawcze i fundusz alimentacyjny

Inspektor Hanna Popielas

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

Starszy Specjalista Pracy Socjalnej Renata Walenczak

Stypendia, zasiłki szkolne

Inspektor Agnieszka Jakubowska

Karta Dużej Rodziny

Inspektor Hanna Popielas

Asystent Rodziny

Joanna Psarska

Link do Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny Razem Przeciw Wykluczeniu