Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu

ul. Kolejowa 2
63-920 Pakosław
tel./fax (65)547-86-12

Godziny urzędowania: pn.:8.00-16.00, wt.-pt.:7.00-15.00
e-mail: gops@pakoslaw.az.pl

Strona internetowa: www.pakoslaw.ops.org.pl
Biuletyn Informacji Publicznej: www.bip-pakoslaw.ops.org.pl

Dane do dokumentów rozliczeniowych (faktur, rachunków, not księgowych ...)

Nabywca:
Gmina Pakosław Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu
ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław
NIP 699 187 10 92
Odbiorca:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu
ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław

Pracownik przeszkolony z zakresu języka migowego
Agnieszka Zyber

Kierownik GOPS

Dorota Matuszak

Pomoc społeczna

Specjalista Pracy Socjalnej Renata Walenczak

Rejon: Białykał, Chojno, Halin, Osiek, Pomocno, Sowy, Sworowo, Zaorle

 

Starszy Pracownik Socjalny Paulina Naglak

Rejon: Dębionka, Golejewko, Golejewo, Góreczki Wielkie, Kubeczki, Niedźwiadki, Ostrobudki, Pakosław, Podborowo, Skrzyptowo

Świadczenia rodzinne

Kierownik Zespołu ds. świadczeń rodzinnych Danuta Waścińska

Starszy Inspektor Agnieszka Zyber

Świadczenia wychowawcze i fundusz alimentacyjny

Starszy Referent Hanna Popielas

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

Specjalista Pracy Socjalnej Renata Walenczak

Stypendia, zasiłki szkolne i projekty

Starszy Referent Agnieszka Jakubowska

Karta Dużej Rodziny

Starszy Inspektor Agnieszka Zyber

Asystent Rodziny

Joanna Psarska

Link do Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny Razem Przeciw Wykluczeniu