ikona wczytywania strony

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością
← Powrót do strony głównej

Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością

Ikonka symbolizująca artykuł

Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

2024-03-13
Logo flaga i godło PL + logo MRPiPS

Gmina Pakosław przystąpiła do programu pod nazwą „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego. Budżet Programu w 2024 r. będzie wynosił 760 mln zł.

Gmina Pakosław otrzyma dofinansowanie w kwocie 49.980,00 zł, co stanowi 100% wartości zadania. Realizatorem Programu dla mieszkańców gminy Pakosław jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu, ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław.

Adresaci Programu                                                                                                                                  
Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi do wymienionych.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością  jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

 1.  dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
  oraz
 2.  osób z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Czytaj całość artykułu "Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024"

Załączniki:

 1. Karta zgłoszenia do Programu (plik docx 20KB)
 2. Karta zakresu czynności (plik docx 15KB)
 3. Oświadczenie o wyborze asystenta (plik odt 17KB)
 4. Oświadczenie (plik docx 10KB)
 5. Klauzula RODO (plik docx 15KB)
 6. Klauzula informacyjna (plik odt 23KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja w sprawie ogłoszenia naboru wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024.

2023-09-05
Logo flaga i godło PL + logo MRiPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu informuje, iż w dniu 16.08.2023 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na realizację Programu pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego − edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Gmina/powiat, występując o środki finansowe w ramach Programu jest zobowiązana złożyć do wojewody za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego (dostępnego na stronie internetowej: mrips.gov.pl) wniosek wraz z wymagalnymi załącznikami oraz oświadczenie o złożeniu wniosku w Generatorze Funduszu Solidarnościowego w terminie do dnia 15 września 2023 r. 

Osoby zainteresowane udziałem w programie  proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pakosławiu, ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław, tel. 655478612  w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł (słownie: pięćset pięć milionów złotych, 00/100).

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy  ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu  w życiu społecznym.

Czytaj całość artykułu "Informacja w sprawie ogłoszenia naboru wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024."

Ikonka symbolizująca artykuł

Wolne miejsca w programie “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023

2023-04-25
Logo flaga i godło PL + logo MRiPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu informuje, że posiada 2 wolne miejsca  w programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023.

Zgłoszenia do Programu będą przyjmowane do momentu zapewnienia limitu uczestników. O zakwalifikowaniu osób  do Programu decyduje  kolejność zgłoszeń uczestników oraz osobista sytuacja osoby z niepełnosprawnością (pierwszeństwo będą miały zgłoszenia osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi).

Szczegółowe informacje o Programie można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pakosławiu, ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław, tel. 655478612 w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Ikonka symbolizująca artykuł

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"- edycja 2023

2023-03-22
Logo flaga i godło PL + logo MRiPS

Gmina Pakosław przystąpiła do programu pod nazwą „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego. 

Gmina Pakosław otrzyma dofinansowanie w kwocie 63.650,00 zł, co stanowi 100% wartości zadania. Realizatorem Programu dla mieszkańców gminy Pakosław jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu, ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław.

Adresaci Programu
Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu  niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi do wymienionych.

Czytaj całość artykułu "Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"- edycja 2023"

Załączniki:

 1. Karta zgłoszenia do Programu (plik docx 25KB)
 2. Zakres czynności w ramach usług asystenta do Programu (plik docx 15KB)
 3. Prośba o asystenta (plik odt 15KB)
 4. Oświadczenie (plik docx 10KB)
 5. Klauzula informacyjna RODO (plik docx 14KB)
 6. Klauzula informacyjna (plik odt 21KB)
Link do Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny Razem Przeciw Wykluczeniu
Link do Biuletynu Informacji Publicznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu

ul.Kolejowa 2
63-920 Pakosław
tel. /fax. (65)547-86-12

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO